لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری

درباره مرتضی منتظری

مدیریت پشتیبانی   املاک  هوگل   در صیاد 13  با مدیریت  آقای  محمد خانی  3 سال مشاور  فعال در تهران 2 سال بازرس  اتحادیه تهران موسس  برند  هوگل  در مشهد مدیریت پشتیبانی   املاک  هوگل