تیم مانیشن با نام 2نبش در کنار شماست.

لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری

هزینه ساخت و ساز

پرسش و پاسخ‌ها

سلام من براي وام مسكن تعويض وثيقه ميخوام انجام بدم و مبلغ وام اصلي همان قبلي است و اضافه نشده، ولي وام جهاله براي تعميرات دارم ميگيرم. آيا هم بايد هزينه تعوض وثيقه به دفتر خونه بدم هم هزينه سند رهني هم هزينه سند قطعي؟

(2 سال پیش)