تغییر در سند موقت بدون حضور شرکا

سند مغازه ما دست من اما بنام پدرم هست ولی هر سه شریک هستیم ولی پدرم آنرا به نام برادرم ثبت کرده آیا از نظر قانونی می‌تواند بدون در دست داشتن سند ملک همچین کاری را انجام دهد؟ سند موقت هست و سند اصلی نیست چون کارهای پایان کار و شهرداری‌ اش انجام نشده ( از زمین هایی است که شهرداری به فنی کارها میده و بنام پدرم است)

محمد کوهنورد

2 سال پیش

1 کارشناس به این سوال، پاسخ داده‌ است.

سالار امرائی
دپارتمان املاک پردیس جو
اگر مدارک ندارند پدرتون پس چجوری به نام برادرتون کرده؟
2 سال پیش

سوال ملکی دارید؟

2nabsh logo
راهی سریع و مطمئن برای خانه‌دار شدن

در ۲نبش بین صدها هزار آگهی ثبت‌شده جست‌وجو کنید، به سرعت ملک مورد نظرتون رو پیدا کنید و برای انجام معامله‌ای مطمئن، با مشاورین املاک معتمد و متخصص شهرتون در ارتباط باشید.