هر حبه زمین کشاورزی معادل چند هکتار است؟

هر حبه زمین کشاورزی چند هکتاره؟

کاربر مهمان

8 ماه پیش

1 کارشناس به این سوال، پاسخ داده‌ است.

مهندس محمد ترابی
مشاور حقوقی و املاک
دانگ واحدی است برای تقسیم زمین یا ملک و هر دانگ معادل 12 حبه می باشد.پس 6 دانگ یک زمین معادل 72 حبه می باشد.پس به راحتی، یک دانگ 12 حبه، 2 دانگ 24 حبه، سه دانگ 6 حبه و ….
8 ماه پیش

سوال ملکی دارید؟

2nabsh logo
راهی سریع و مطمئن برای خانه‌دار شدن

در ۲نبش بین صدها هزار آگهی ثبت‌شده جست‌وجو کنید، به سرعت ملک مورد نظرتون رو پیدا کنید و برای انجام معامله‌ای مطمئن، با مشاورین املاک معتمد و متخصص شهرتون در ارتباط باشید.

نماد اعتماد الکترونیکی