ساخت و ساز در زمین اوقافی و مالکیت اعیان

سلام ملکی را چندین سال پیش به اتفاق چند تن از برادران ساخته ایم درحال حاضر دقت کردیم در سند نوشته شده شش دانگ اعیان یک واحد آپارتمان بعد از اینکه عمر مفید ساختمان تمام شد یعنی سهمی از زمین به ما نمیرسد؟ نکته بعد اینکه از ابتدا خرید زمین شراکتی بوده و ساخت نیز همینطور در ضمن ملک در مشهد است و سند اوقافی (آستانه است)

فاطمه علی احمدی

2 سال پیش

1 کارشناس به این سوال، پاسخ داده‌ است.

مهندس مهدی ظفریاری نژاد
مشاور املاک سعادت
سلام برای املاک مثلا طرح مهر و بیساری از پرروزهای انبوهسازی دولتی و شرکتی با هدف ساخت مسکن ارزان و موقتی و.... معمولا 99 ساله و یا با شراط خاص است و معمولا بعد از ان چون ملک دیگر ارزش و فاقد استفاده است باید تخریب شود و حالا معمولا برای شرکت دولتی زمین اگر وقفه باشد مهم شرایط واگذاری است بعد هم روز اول تمام این موارد در متن قرار داد است ولی در خرید معمولا زمینهاید اوقافی و اخت شما اجاره خطی دارید و سند رسمی هم اقاف و وقف و یا استانه و.. صادر میشو د و بازهم شما مالک ساختمان و اعیان هستید و اعرصه هیشه مال اوقاف و .. میباشد
2 سال پیش

سوال ملکی دارید؟

2nabsh logo
راهی سریع و مطمئن برای خانه‌دار شدن

در ۲نبش بین صدها هزار آگهی ثبت‌شده جست‌وجو کنید، به سرعت ملک مورد نظرتون رو پیدا کنید و برای انجام معامله‌ای مطمئن، با مشاورین املاک معتمد و متخصص شهرتون در ارتباط باشید.