استعلام موقعیت و وضعیت اراضی از چه راهی ممکن است؟

سلام دویست و پنجاه سهم از دو میلیون و هشتاد و پنج هزار سهم از دو میلیون و چهارصد و پنجاه هزار سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت دو میلیون و چهارصد و پنجاه هزارمتر مربع پلاک باقیمانده 29 فرعی از 266 اصلی واقع در بخش 5 مشهد که حدود و مشخصات آن برابر مندرجات یک جلد سند مالکیت ثبت شده به شماره 42456 صفحه 94 دفتر 214 به شماره چاپی 22-341 الف/85 دفتر املاک بخش مذبور می باشد. محبت کنید بفرمایید کجا و چطور است؟

زمانی

12 ماه پیش

1 کارشناس به این سوال، پاسخ داده‌ است.

مهندس محمد ترابی
مشاور حقوقی و املاک
باسلام یاباید کفش اهنی بپوشین وصبر ایوب داشته باشین و یک هفته وقت بزارین توی مشهد ویا راحت و اسان از کارشناس استفاده کنید . تماس.. مهندس محمد ترابی.کارشناس دادگستری ومشاور حقوقی شما در کلیه امور ملکی و شهرداری.جهاد.ثبت. مسکن وشهرسازی. اوقاف. استانه. منابع طبیعی و... درسراسر کشور..باما اطلاعات حقوقی ملکی خودرا بروز کنید ..toraby.blogfa.com 09395233719
12 ماه پیش

سوال ملکی دارید؟

2nabsh logo
راهی سریع و مطمئن برای خانه‌دار شدن

در ۲نبش بین صدها هزار آگهی ثبت‌شده جست‌وجو کنید، به سرعت ملک مورد نظرتون رو پیدا کنید و برای انجام معامله‌ای مطمئن، با مشاورین املاک معتمد و متخصص شهرتون در ارتباط باشید.