مشخص شدن محدوده پارکینگ موجود در سند

با سلام، در سند متراژ پارکینگ مشخص شده اما محدوده‌ و موقعیت مشخص نشده و به همین خاطر با همسایگان به مشکل خوردیم. برای مشخص شدن محدوده چه اقداماتی باید انجام بشود؟ با تشکر از پاسخ گویی شما

موسوی

8 ماه پیش

1 کارشناس به این سوال، پاسخ داده‌ است.

مهندس مهدی ظفریاری نژاد
مشاور املاک سعادت
سلام همیشه گفتم معیار هر خرید و فرش یک قولنامه دقیق است که توسط یک مشاور املام متخصی باید نوشته واجرا شود وحتی سند تک برگ بسیار موارد نقص و مشکل دارد حالا باید معمولا طبق نقشه جایگارس ÷لان پارکینگ ک ه موقعیت قرار گیری خودرو و شماره هر واحد ان درجه شده رو بگیرید و بعد طبق ان بههر واحد فروخته میشود و در زمان تنظیم قولنامه با کدرهگیری شماره ÷ارکینگ و نقشه و÷لان جایگاری ان ÷یوست مدارک میشده است حالا باز بایدیمک مشاور متخصص بیاد و طبق یک صورت جلسه انجام شده که همه مالکان حضوردارند اگر 3 واحد بیشتر هم هست باید مدیر ساختمان داشتهباشد وایشان هم باشد طبق نقشه جایگاری خودرو اگر ندارد بروید یک نقشه ترسیم کنید در نهید هر ÷ارکنیک ابعد مشخص و شماره گذاری شدهو در متن صورت جلسه به صورت توافقی تقسیم یشود و مشخصات مالکان و رونوشته متن قولنامه و یا سند ها هم ضمیمه ان میشو و در دفتر املاک منخب نگهداری میشود خلاصه از این به بعد برای فروش باید ک÷ی جایگاری وصورت جلسه نیز ÷یوست اقرارداد به خربدارتحویل داده شود تمام هزینه این موارد رو هم همه واحدهای ÷ارکینگ دارد میدهند که معمولا هزینه نفری 1 تا 2 میلیون میشود
8 ماه پیش
مهندس مهدی ظفریاری نژاد
مشاور املاک سعادت
÷لان جایگذاری منظور پلان جایگذاری خودرو و یا پارکینگ که تمام ابعاد خودرو محل پارک و حتی پارک مزاحم و مسر خروج و ورودی مسیر سواره و÷یاده محل کنتور و.. را مشخص میشود متاسفانه در بحث طراحی سند تک برگ و... از افراد متخصص رشته مهندس اتفاده نشده و گرنه با قراردادن یک بارکد و ثبت تمام مشخصات دقیق ملک تا عکس واقعی وضعیت موجود ملک در انتقال درهر سال می توانستند و یا عکس مالک خریدار در زمان انتقال بهترین مدرک را داشته باشند ولی درنهایت یک قولنامه خوب تتمام این ناکت را میتواند ÷وشش دهد یهنی حتی عکی از وضعیت ملک گرفته و به پیوست قرار کرده باشید

سوال ملکی دارید؟

2nabsh logo
راهی سریع و مطمئن برای خانه‌دار شدن

در ۲نبش بین صدها هزار آگهی ثبت‌شده جست‌وجو کنید، به سرعت ملک مورد نظرتون رو پیدا کنید و برای انجام معامله‌ای مطمئن، با مشاورین املاک معتمد و متخصص شهرتون در ارتباط باشید.