مراحل وقف کردن ارث پدری

سلام من دو هزار متر از میراث پدری میخوام وقف کنم چه مراحلی باید انجام بدم؟

مهتاب فدوی

8 ماه پیش

1 کارشناس به این سوال، پاسخ داده‌ است.

مهندس مهدی ظفریاری نژاد
مشاور املاک سعادت
سلام کارها انسان دوستانه بسیار خوب است وقف به اشکال مختلف ایت ار وقف عام و قفه خاص درنهایت معیار اینکه ملک و زمین شما چگونه است اگر ملک و زمین ارزش مند و گراناست بهتر به فروش برسد و در ساخت مدرسه و درادامه کمک مستمر هر ساله ادامه پیدا کند چراکه اینده گشور و مردم ایران در تعلیم و تربیت و اموزش است و بعد از این موارد هم میتوانید دربحث کمک به فرزندان وایتام بی سرپرست و بد سرپست کمک کنید در نهایت اگر هم زمین در روستا است می توانید وقف وعام برای ابادی همون روستا و یا از وقف اولادی خاص استفاده کنید با نظرات ورثه خودتان و... درنهایت بایداین موارد در اداره وقف و یا ادراه وقف خاص ... ثبت و واگذار شود و در روستا هم و سایر محلات هم درمساجد و بین معتمدان واگزارشود
8 ماه پیش

سوال ملکی دارید؟

2nabsh logo
راهی سریع و مطمئن برای خانه‌دار شدن

در ۲نبش بین صدها هزار آگهی ثبت‌شده جست‌وجو کنید، به سرعت ملک مورد نظرتون رو پیدا کنید و برای انجام معامله‌ای مطمئن، با مشاورین املاک معتمد و متخصص شهرتون در ارتباط باشید.