خسارت جمع آوری تلفن توسط مخابرات با مستاجر است؟

تلفن در قرارداد به مستاجر داده شده هنگام تحویل منزل تلفن به علت ندادن حق نگهداری به مخابرات توسط مخابرات جمع آوری گردیده چگونه میتوان خسارت وارده را از مستاجر گرفت؟

محمدی

10 ماه پیش

2 کارشناس به این سوال، پاسخ داده‌اند.

کاربر مهمان
درود. از پول پیش کم کن یا از طریق دفاتر خدمات قضایی پیگیری کن (شکایت کن)
10 ماه پیش
مهندس مهدی ظفریاری نژاد
مشاور املاک سعادت
سلم اگر در متن اجارهنامه شمارهتافنو این امتیازبیان شدهازطریقاظهار نامه و بیان کنید و درصورت عدم پرداخت خسارات از طریق قانونی و کارشناسی قیمت خسارات از ایشان بگیرید معیارمتن اجاره نامه است
11 ماه پیش

سوال ملکی دارید؟

2nabsh logo
راهی سریع و مطمئن برای خانه‌دار شدن

در ۲نبش بین صدها هزار آگهی ثبت‌شده جست‌وجو کنید، به سرعت ملک مورد نظرتون رو پیدا کنید و برای انجام معامله‌ای مطمئن، با مشاورین املاک معتمد و متخصص شهرتون در ارتباط باشید.