ملک یابی ملک در بخش 5 مشهد

یک زمین مزروعی دارم نمیدونم کجاست میشه راهنمایی کنید دویست وپنجاه سهم مشاع از یک میلیون وهشتصد پنجاه هزار سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت یک میلیون وهشتصد و پنجاه هزار متر مربع پلاک شماره ی فرعی از بیست نه فرعی از دویست و شصت و شش اصلی بخش پنجم مشهد.

کاربر مهمان

8 ماه پیش

1 کارشناس به این سوال، پاسخ داده‌ است.

سعید دبیر رضوانی
املاک سراسری کارن
سلام کلاته شور
8 ماه پیش

سوال ملکی دارید؟

2nabsh logo
راهی سریع و مطمئن برای خانه‌دار شدن

در ۲نبش بین صدها هزار آگهی ثبت‌شده جست‌وجو کنید، به سرعت ملک مورد نظرتون رو پیدا کنید و برای انجام معامله‌ای مطمئن، با مشاورین املاک معتمد و متخصص شهرتون در ارتباط باشید.