تقسیم مال بین دو پسر و یک دختر

اگر دو ورثه پسر و یک دختر باشد برای یک ملک مسکونی ویکی قصد فروش داشته باشد یکی ن چگونه باید تقسیم شود؟

غ ناب

11 ماه پیش

1 کارشناس به این سوال، پاسخ داده‌ است.

مهندس مهدی ظفریاری نژاد
مشاور املاک سعادت
سلام اگر اختلاف است یکی میرود درخواست تقشیم ماترکه میدهد ملک میزان مزاید و به قیمت کارشناسی میفروشند که معولا نصف قیمت است تمام حالا اگر توافقی باشد و شکایتی نباشد سهم دختر 1پنچم و سهم پسر2پنجم است دراین صورت طی صلح نامه ملک میفروشد بهقیمت خوب و هرکس پول به کارت دریافت میکند و امضاء
11 ماه پیش

سوال ملکی دارید؟

2nabsh logo
راهی سریع و مطمئن برای خانه‌دار شدن

در ۲نبش بین صدها هزار آگهی ثبت‌شده جست‌وجو کنید، به سرعت ملک مورد نظرتون رو پیدا کنید و برای انجام معامله‌ای مطمئن، با مشاورین املاک معتمد و متخصص شهرتون در ارتباط باشید.