آیا ارائه کپی یک قولنامه دستی که برابر با اصل نشده به دادگاه قابل قبول است؟

پدر من حدود 25 سال پیش زمین خریداری کرده ابعاد طول وعرض زمین در قولنامه نوشته شده است و همسایه مجاور بعد از 25 سال مدعی است بخشی از زمین برای اوست و فروشنده زمین او را فروخته.آیا زمین را می‌تواند پس بگیرد؟ پدرم قولنامه اصلی را کم کرد ولی کپی دارد ولی برابر اصل نیست آیا با این کپی میتواند در دادگاه ثابت کند که زمین برای اوست؟ شاهد هم دارد.کسی که زمین را قولنامه دستی نوشته در حال حاضر هست.

هادی مقیمیان

2 سال پیش

1 کارشناس به این سوال، پاسخ داده‌ است.

مهندس مهدی ظفریاری نژاد
مشاور املاک سعادت
سلام در چنین مواردی باید مدارک و سایر عدله نیز بررسی شود و.. مثل شاهدانسابقه تصرفی ابعاد و متن قرار داد تاریخ و نحوه مبالغ و حتی بحث کارشناسیخط البته قرارداد اصلی نه ک÷ی برابر اصل و.. درنهایت رای
2 سال پیش

سوال ملکی دارید؟

2nabsh logo
راهی سریع و مطمئن برای خانه‌دار شدن

در ۲نبش بین صدها هزار آگهی ثبت‌شده جست‌وجو کنید، به سرعت ملک مورد نظرتون رو پیدا کنید و برای انجام معامله‌ای مطمئن، با مشاورین املاک معتمد و متخصص شهرتون در ارتباط باشید.