لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری

درز انقطاع ساختمان چیست؟

سلام
درز انقطاع در ساختمان شامل کجاها میشه؟

2nabsh ads 2nabsh ads
13 پاسخ برای این سوال پاسخ بدید
املاک بزرگ خانی

سلام
برای جلوگیری از خسارت و کاهش خرابی ناشی از ضربه ساختمانهای مجاور به یکدیگر ، بویژه در زمان وقوع زلزله ، ساختمانهایی که دارای ارتفاع بیش از ۱۲ متر یا دارای بیش از ۴ طبقه هستند ، باید به وسیله درز انقطاع از ساختمانهای مجاور جدا شوند ؛ همچنین حداقل درز انقطاع در تراز هر طبقه برابر ۱۰۰/۱ ارتفاع آن تراز از روی شالوده است . این فاصله را می توان در محلهای لازم با مصالح کم مقاومت که در هنگام زلزله در اثر برخورد دو ساختمان به آسانی مصالح مزبور خرد می شوند ، پر کرد.

املاک بزرگ خانی

سلام
برای جلوگیری از خسارت و کاهش خرابی ناشی از ضربه ساختمانهای مجاور به یکدیگر ، بویژه در زمان وقوع زلزله ، ساختمانهایی که دارای ارتفاع بیش از ۱۲ متر یا دارای بیش از ۴ طبقه هستند ، باید به وسیله درز انقطاع از ساختمانهای مجاور جدا شوند ؛ همچنین حداقل درز انقطاع در تراز هر طبقه برابر ۱۰۰/۱ ارتفاع آن تراز از روی شالوده است . این فاصله را می توان در محلهای لازم با مصالح کم مقاومت که در هنگام زلزله در اثر برخورد دو ساختمان به آسانی مصالح مزبور خرد می شوند ، پر کرد

املاک سراسری مبین مشهد

سلام
شامل دو طرف ساختمان كه به به ساختمانهاي مجاور هستش فاصله ايايجاد ميشود كه درموقع زلزله و يا حوادث بافت ساختماني از دو طرف از هم جدا باشند تا خساراتي به ديگري متحمل نشه

املاک سراسری مبین مشهد

سلام
شامل دو طرف ساختمان كه به به ساختمانهاي مجاور هستش فاصله ايايجاد ميشود كه درموقع زلزله و يا حوادث بافت ساختماني از دو طرف از هم جدا باشند تا خساراتي به ديگري متحمل نشه

املاک بزرگ خانی

فاصله ای که بین دو ساختمان مجاور باید رعایت شود جهت لرزش ها و کشش های ساختمان ها

مشاور املاک سعادت

سلام
برای یک جلوگیری از ضربه زدن ساختمان کوتاه به ساختمان مرتفع در زمان زلزله و ..
اینم یک بحث سازی است که مربوط به زلزله می باشد در زلزله به علت جابه جای و حرکت بیشتر ساختمان مرتفع نسبت به ساختمان های کوتاه ،ساختمان کوته به سازه ساختمان مرتفع آسیب می رساند برای همین این درز در ساختمان با توجه با ارتفاع محاسبه و اجرا میشود.
برای اطلاعات بیشتر به کتاب عناصر وجزئیات ساختمان وکتاب محاسبات سازه فلز و بتون مراجع کنید تا با انواع درز و نحوه محاسبه و اجرا انها آشنا شوید
امیدوار مطالب مفید باشه.

املاک لزور

سلام توضیحات همکاران کافی بود

کارگزاری سراسری املاک شاه وردی

بانظر همکاران موافقم

کارگزاری املاک کومه

درز انقطاع چیست؟

درز انقطاع فضایی ست جهت جدا سازی بین سازه های دو ساختمان مجاور یکدیگر که در موقع

زلزله از برخورد دوسازه به هم و ایجاد خسارت مضاعف توسط ضربه سازه ها بهم جلوگیری می نماید.

به دلیل اینکه زمان تناوب نوسان (پریود)سازه های مجاور یگدیکر متفاوت می باشد احتمال برخورد دو سازه و تشدید

تخریب ناشی از آن بسیار بالا می باشد.

حداقل درز انقطاع در هر طبقه یک درصد ارتفاع آن طبقه از روی تراز پایه می باشد.تراز پایه ،ترازیست که حرکت

زمین به سازه منتقل می شود.(به بیان ساده تر ارتفاع هر طبقه از فنداسیون)

برای تامین درز انقطاع ، فاصله هر طبقه ساختمان از مرز زمین همسایه می بایست برابر نیم درصد

(005/0) ارتفاع

آن طبقه از روی تراز پایه باشد.

در ساختمانهای "با اهمیت خیلی زیاد" و "زیاد" و یا ساختمان های با هشت طبقه و بیشتر، درز انقطاع در هر طبقه

نباید کمتر از حاصلضرب تغییرمکان جانبی نسبی طرح آن طبقه Drift ضربدر ضریب رفتار R درنظر گرفته شود.

هر یک از ساختمان های مجاور ملزم به رعایت نیمی از این فاصله می باشند.

درز انقطاع را میتوان با مصالح کم مقاومت نیز پر کرد.

کارگزاری املاک کومه

انواع درز در بتن عبارت اند از:

1- درز انقطاع (جدائی)

كه در آن میلگرد و بتن كاملاً قطع می شود و دو بخش سازه را از یكدیگر از نظر سازه ای جدا می كند در برخی موارد مانند باد و زلزله یك حداقل فاصله بین بتن منظور می كنند اما در مواردی كه درز انقطاع برای نشست نا مساوی تعبیه شده است این فاصله ضرورت ندارد و تا انتهای شالوده ادامه می یابد در حالیكه در مورد باد و زلزله ادامه آن تا روی شالوده معمول است. با قالب بندی و گاه گذاشتن یونولیت درز اجرا می شود و فاصله درز پر نمی گردد و سطح آن پوشانده می شود به نحوی كه در اثر حركت سازه بتن آسیب نبیند.

2- درز انبساط

در این درز نیز بتن قطع و میلگر دها نیز معمولاً قطع می شوند هر چند ممكن است با جزئیات خاص ادامه یابد (غلاف متحرك). این نوع درز به دلیل انبساط و انقباض بتن در اثر تغییر دما و رطوبت كاربرد دارد. این درز ها معمولاً تا روی شالوده ادامه می یابند.

فاصله درز انبساط معمولاً بین 20 تا 50 میلی متر و فاصله بین دو درز با توجه به شرایط محیطی و اختلاف دما در طول سال معمولاً بین 20 تا 50 متر توصیه می شود. فاصله بین دو درز باید خالی باشد اما در كف ها و موارد مشابه برای عدم لب پریدگی و پر شدن توسط آب و یخ زدگی و پر شدن

توسط مواد نا خواسته، آن را با یك ماده درزگیر ارتجاعی به نحوی كه بتوان براحتی جمع و باز گردد و اتصال خود را از بتن از دست ندهد.با قالب بندی از یك طرف و گذاشتن یونولیت با ضخامت مورد نظر پس از باز کردن قالب اولیه می توان بتن بعدی را ریخت و درز را ایجاد كرد.

اين درزها براي جلوگيري از خراب شدن روسازيها در اثر فشار بيش از حد، فراهم ساختن امكان تعمير قسمتي از جدولهاي بتني پياده‌روها و نظاير آن تعبيه مي‌شوند.

عملكرد اين درزها بايد به گونه‌اي باشد كه انبساط و انقباض طرفين درز كاملاً همساز شوند، لازمه چنين درزهايي اين است كه هيچگونه پيوستگي در طرفين درز برقرار نباشد، چنين درزهايي بايد با كمترين مقاومت در مقابل انقباض و انبساط قادر به باز يا بسته شدن باشند. عموماً اين درزها در تمام قسمتهاي سازه به طور پيوسته قرار گرفته و از كف تا سقف ادامه مي‌يابند، براي حصول اطمينان از جدايي كامل دو قسمت مجاور رعايت اين مسئله ضروريست.

3- درز كنترل یا درز جمع شدگی

این درز صرفاً به دلیل جمع شدگی بتن در هنگام گیرش و یا جمع شدگی ناشی از خشك شدگی بتن سخت شده و جلوگیری از ایجاد ترك های پخش شده در سطح بتن، در فواصل خاصی پیش بینی می شود و گاه نیاز به قطع كامل بتن در تمام ضخامت وجود ندارد. این درز عمدتاً در دالهای كف و بویژه در انواع بتن غیر مسلح ضرورت بیشتری دارد. میلگرد ها ممكن است در این نوع درز ادامه یابد.

عرض درز مهم نیست و می تواند به سادگی با ضخامت یك برگ كاغذ یا با ضخامت متفاوتی اجرا شود مگر اینكه بخواهیم نقش درز انبساط را نیز بازی كند. عمق و ارتفاع درز باید از یك چهارم

ضخامت دال بیشتر باشد تا ضعف لازم برای ایجاد ترك متمركز در محل درز بوجود آید. (درز كنترل جزئی یا بخشی)

فاصله درزهای كنترل به ویژگی های بتن، ضخامت دال، حداكثر اندازه سنگدانه و عیار سیمان مربوط می شود و معمولاً از حدود یك متر تا چهار الی پنج متر م براي جدا كردن واحدهاي عظيم مولد برق از قسمتهاي مجاور، به منظور جلوگيري از انتقال ارتعاش، منطقه‌اي كردن و محدود ساختن احتمال

خرابي در قسمتهايي از ساختمان، جلوگيري از بروز ترك به علت تمركز تنش در محلهايي كه تغيير مقطع قابل توجهي حادث شده است (نظير بازشو ديوارها)، جداسازي قسمتهاي مختلف يك شالوده به علت تفاوت باربري آنها، جدا ساختن بازوهاي مختلف سازه‌هايي كه شكل پلان آنها U,H,T,L,+ مي‌باشد، از درز كنترل استفاده مي‌شود. محل درزهاي كنترل به ملاحظات معماري و مهندسي بستگي دارد. با تكيه بر تجربيات به دست آمده بهتر است ساختمانهاي بتني بزرگ، مستقل و بدون درز با طول بيش از 18 متر ساخته نشوند.می باشد.

4- درز اجرائی (ساخت)

این نوع درز در نقشه برای پایان دادن به بتن ریزی مشخص می شود. بتن و میلگرد در درز اجرائی امتداد می یابد و در طراحی تداوم قطعه منظور می شود و هیچ نوع ضعف و جدائی نباید بوجود آید.

درز اجرائی گاه به صورت طبیعی در سازه وجود دارد مثلاً اعضاء قائم باید بتن ریزی و پس از سخت شدن اعضاء افقی مانند تیر و دال باید اجرا شوند هم چنین شالوده اجرا می شود و سپس ستون و دیوار با فاصله زمانی بیش از یك روز اجرا می گردد.

در برخی موارد درز اجرائی با توجه به توان اجرائی و حجم محتمل بتن ریزی در یك روز یا یك شیفت توسط طراح پروژه در یك قطعه بزرگ (بویژه از نظر سطح كار) مشخص می شود تا از بروز درز سرد جلوگیری نماید. درز اجرائی ممكن است افقی یا قائم باشد. درزها اجرائی مایل امروزه كاربرد ندارد و نباید ایجاد شود مگر اینكه قطعه مایل یا شیب دار باشد به هر حال درز باید عمود بر طول قطعه پیش بینی گردد. درز اجرائی در بین تیر یا شناژ و دال. بهتر است در جائی باشد كه كمترین برش وجود دارد. در حالات عادی درز اجرائی باید در صورت لزوم در یك سوم میانی تیر یا

دال قرار گیرد. در تیر ها و دالهای خیلی ضخیم (عمیق) با گذاشتن درز اجرائی پلكانی می توان برش را به نحو مناسبی تحمل نمود.

با گذاشتن قالب یا رابیتس یا توری سیمی یا چشمه های بسیار ریز می توان درز اجرا نمود و بتن در پشت قالب باید متراكم شود. سپس بهتر است هر چه زودتر قالب یا رابیتس یا توری باز شود و چنانچه زبری محل كافی نباشد با (جت آب) یا وسیله مناسب دیگر سطح بتن خشن گردد و شن ها آشكار شود. برای بتن ریزی در كنار یا روی بتن سخت شده قبلی باید سطح خشن را اشباع از آب نمود اما در هنگام بتن ریزی نباید آب بر سطح بتن مشاهده شود و باید به صورت اشباع با سطح خشك باشد. بهتر است لایه اول یا بتن مجاور بتن سخت شده از بتن ریز دانه تر و روان تری تشكیل شده باشد. در سطح

افقی خوب است از یك ملات ریز دانه روان با نسبت آب به سیمان مساوی یا كمتر از بتن اصلی و با ضخامت كم (چند سانتی متری) استفاده شود سپس بتن اصلی ریخته شود.

عدم رعایت این موارد می تواند به ضعف اساسی بویژه ضعف برشی در این درز منجر شود و نفوذ پذیری به شدت افزایش یابد كه اصلاح آن معمولاً میسر نیست. برای بهبود اتصال بتن قدیم و جدید می توان از لاتكس در سطح بتن قدیم استفاده كرد هم چنین می توان در ملات واسطه با بتن اولین لایه

مجاور بتن قدیم از لاتكس به میزان 10 درصد وزن سیمان استفاده نمود. در صورت پاشیدن یا مالیدن لاتكس به سطح بتن قدیمی ممكن است به اشباع كردن آن احتیاج نباشد

کارگزاری املاک کومه

4 درزهاي نشست

اين درزها براي جلوگيري از نشستهاي نامساوي دو ساختمان مجاور كه داراي دو نوع مصالح، دو نوع پي يا دو ارتفاع متفاوت هستند، مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

5 درزهاي لغزشي

درزهايي هستند كه امكان لغزش دو قسمت مجاور درز بدون انتقال نيروي برشي را فراهم مي‌كنند. اين درزها غالباً در مخازن، به ويژه در مواردي كه تغييرات درجه حرارت محيط زياد است، مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

6 ساير درزها

مشخصات درزهاي جدا كننده، مفصلي و … كه كاربردهاي ويژه دارند، طبق مندرجات مشخصات فني خصوصي خواهد بود.

املاک سرزمین شمالی

سلام
شامل دو طرف ساختمان كه به به ساختمانهاي مجاور هستش فاصله ايايجاد ميشود كه درموقع زلزله و يا حوادث بافت ساختماني از دو طرف از هم جدا باشند تا خساراتي به ديگري متحمل نشه

املاک شهریارپور

با نظر همکاران موافقم