شکایت از رئیس اتحادیه املاک به علت پارتی بازی در شکایت,عدم رسیدگی به تخلف مشاور املاک امکان پذیر است؟

شکایت از رئیس اتحادیه املاک به علت پارتی بازی در موضوع شکایت و عدم رسیدگی به تخلف مشاور املاک امکان پذیر است؟

مهندس مهدی ظفریاری نژاد

2 هفته پیش

6 کارشناس به این سوال، پاسخ داده‌اند.

مهندس مهدی ظفریاری نژاد
مشاور املاک سعادت
بخش ششم اگر دراتحادیه و سازمانه و ادارات خلاف قوانین و قانونی و یا بیشتر از مسئولیت و یاافرادی زیادی و غیر مرتبطی با هر سمت وارد پرونده و رسیدگی شما شد حتما موضوع وجود دارد بهتر قبل از مراجعه به اتحادیه ادارات، طرح شکایت از افراد مورد اعتماد و معتبر مشورت صادقانه و بیطرفانه بگیرید در مورد این تخلفات برای گزارش و طرح شکایت مردم عادی و مشاوران املاک در وهله اول به اتاق اصناف شکایت کنند و در مرحله بعد به وزارت صنعت و معدن و تجارت شکایت کنند و به همین صورت به مراجع بالاتر طرح شکایت کنند و در موضوعاتی ملکی که در اصل معامله شما تغیراتی در جلسات رسیدگی غیر قانونی انجام شده ، میتوانید حتی در دادگاه طرح شکایت تخلف کنید حالا ممکن یک کارچاق کن ، کارمند ،هئیت مدیر و رئیس باشد نترسید قاطع اقدام کنید.
2 هفته پیش
مهندس مهدی ظفریاری نژاد
مشاور املاک سعادت
بخش پنجم در نهایت مشاور املاک که برای اولین باردر کمیسیون شکایت رفته و از حقث وحقوق قانونی خود مطلع نیست در دام خریدار و مسئول رسیدگی افتاده و این متن را نوشته و امضا می کند پشت قولنامه کدرهگیری و دراین وسط کلاه بزرگی برای مبلغ کمیسیون و یک بهانه کد رهگیری سر این مشاور املاک گذاشته شده است ، اولین تخلف این است که باید همیشه در شکایت املاک به همرانامه تعیین وقت موضوع و متن شکایت مشتری نیز به شمااطلاع داده شده تا در روز رسیدگی با دفاع و امادگی و مدارک کد رهگیری انجا حاضر شوید دوم اینکه مشاور املاک نباید ملک خریدار را تضمین میکرد که درصورت مدعی به قیمت روز جوابگو است چون ایشان شریک مال نیست و اون مسئول شکایت نیز نباید چنین متنی رو از ایشان میگرفته که باعث دردسر و حتی مشکلات است
2 هفته پیش
مهندس مهدی ظفریاری نژاد
مشاور املاک سعادت

بخش چهارم حالا بخش تخلفات اتحادیه و رئیس و هیئت مدیر و کارمندا و کار چاق کنان در موارد فوق نیز هم وجود دارد و در مورد که نامه طرح شکایتی برای مشاور املاک امده با تعیین وقت رسیدگی در کمیسیون شکایت که وقتی مشاوراملاک در ساعت تعین شده به جلسه کمیسیون شکایت میرود در اون لحظه متوجه میشود به علت تخلف عدم ثبت کدرهگیری از او طرح شکایت شده طی جلسه رسیدگی صورت جلسه نوشته و مشاوراملاک متعهد میشود کدرهگیری ثبت و در جلسه بعدی تحویل مشتری دهد جالب اینکه که مشتری و خریدا ملک با استفاده از بنده پ در جلسه بعدی رسیدگی که مشاور املاک دو قرار داد به ایشان تحویل میدهداز مشاوراملاک درخواست دارد که زمین فروخته شده رو که مبلغ 2 میلیارد را تضمین کند که اگر مدعی در اینده پیدا شده ایشان باید پاسخگو شود

2 هفته پیش
مهندس مهدی ظفریاری نژاد
مشاور املاک سعادت
بخش سوم در نهایت این خانم نه تنها در زمان تنظیم قرارداد گول ظاهر و عنوان معتبر املاک را خورده است بلکه برای طرح شکایت و اقدام قانونی نیز بدون همراه مورد اعتماد به اتحادیه مراجعه کرده درصورتی که وقتی طرف قبل در اتحادیه عنوان و منصبی داشته حتما افرادی نیز دارد که از او حمایت و برای او کارهای انجام دهند و حق این خانم حتما ضایع میشود و طی صورت جلسه ای توافقی از ایشان رضایت گرفته و... و این وسط بعدا از امضای این صورت جلسه دیگر از چاله در امده و در چاه خواهد افتاد چرا که درزمان فروش ملک و حتی تنظیم قرار از یک مشاور املاک معتبر و مورد اعتماد کمک نگرفته است چون خودرا با سواد و اگاه میدانسته نتیجه امروز متن قرارداد دست نویسی است که هیچ عضویت واقعی مهر واقعی و حتی کدرهگیری ندارد و اون املاک ربطی ندارد
2 هفته پیش
مهندس مهدی ظفریاری نژاد
مشاور املاک سعادت
بخش دوم مثل واقعی خانم دکتری باسواد که ملک خود را به مبلغ 8 میلیارد تومان طی چند چک به فرد اتباع فروخته است ولی بعداز چک اول دومیلیارد بقیه چک پول ندارد و نه می تواند ملک برگرداند و اون اتباع ملک به فرد دیگری دوباره فروخته است حالا جالبتر اینکه قراردادی خانم دارد یک کاغذ دست نویس برگ امتحانی مدرسه است که یک مهر با عضویت و شماره غیر واقعی توسط املاک که به ظاهر یک از فرزندان مدیران قبلی اتحادیه بوده تنظیم شده و مبلغ 80 میلیون از هر طرف نیز کمیسیون دریافت کرده ولی نه خساراتی نه کدرهگیری و حتی نه عضویتی و .. در برگ ثبت کرده است یعنی پول گرفته معامله به بدترین نحوه تنظیم کرده و پاسخ گو نیز نیست ( حالا این خانم که امده تا طرح شکایت کند ولی چون تخصص و مشاور مورد اعتمادی از خودش ندارد واطلاعی ندارد
2 هفته پیش
مهندس مهدی ظفریاری نژاد
مشاور املاک سعادت
سلام این سوال خودم ثبت کردم چرا که امروز متاسفانه بحث پول و پارتی دو دست بزرگ و پنهان در رسیدگی به شکایت و تخلفات ملکی میباشد و این را می توان به جرات بیان کنم که بارها دیدیم افرادی که به مشکلات ملکی خورده اند و با مراجعه به اتحادیه و یا ادارت و سازمانها و.. سعی در طرح شکایت و اقدام قانونی کرده اند ولی نمی دانند که امروز دو دست پنهان پول و پارتی در تمام موارد شکایت تاثیر دارد ممکن است از رئیس و هیئت مدیر یا کارمندان و کارچاق کن اون اداره و اتحادیه از طرف مقابل و بدون اطلاع شما باعث عدم اطلاع و رسیدگی قانونی به مورد شکایت شما شود و حتی گاهی با بیان موارد خلاف قانون و حتی بیان موضوعات گرفتن متن و اظهاراتی از شما باعث ازبین رفتن حق و حقوق شما شود طی صورت جلسه ای که درظاهر به نفع شماست
2 هفته پیش

سوال ملکی دارید؟

2nabsh logo
راهی سریع و مطمئن برای خانه‌دار شدن

در ۲نبش بین صدها هزار آگهی ثبت‌شده جست‌وجو کنید، به سرعت ملک مورد نظرتون رو پیدا کنید و برای انجام معامله‌ای مطمئن، با مشاورین املاک معتمد و متخصص شهرتون در ارتباط باشید.