لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری

عقب کشی ملک

سلام
اگر فروشنده حین معامله پروانه و پایانکار را به دلیل اینکه دسترسی ندارد تحویل املاک ندهد و معامله از روی سند تنظیم گردد اما در استعلام تنظیم سند گذر بندی رو شود مقصر فروشنده است یا املاک؟
آیا خریدار از بابت اینکه املاک مدارک را بررسی نکرده می تواند از املاک شکایت کند؟ املاک هم از عدم دسترسی و تحویل ندادن فروشنده صحبت می کند؟ آیا باید املاک در تنظیم قرارداد توضیح خاصی راجع به عدم پروانه و پایان کار می نوشت ؟با تشکر

2nabsh ads 2nabsh ads
3 پاسخ برای این سوال پاسخ بدید
املاک سراسری مبین مشهد

سلام
دفتر املاك نبابد تا ماداميه كه اسناد و مدارك مربوطه نسبت به ملك واگذاري رو نديده قراردادي تنظيم نمايد و يا اگر به هر دليلي قراردادي تنظيم نمود بايد چكها و مدارك و قرارداد نزد املاك باقي بماند تا مدارك رويت گردد و اگر مشكلينبود بعد مبالغ رد بدل و بيع پرداخت گردد
اگر املاك در مورد تنظيم قرارداد و رويت نكردن مدارك سهل انگاري نمايد دفتر املاك بايد پاسخ گو باشد

املاک بزرگ خانی

دفتر املاک وظیفه اهراز هویت و مالکیت داره و بدون مدرک مجاز به نوشتن مبایعه نامه نیست

املاک سرزمین شمالی

سلام
دفتر املاك نبابد تا ماداميه كه اسناد و مدارك مربوطه نسبت به ملك واگذاري رو نديده قراردادي تنظيم نمايد و يا اگر به هر دليلي قراردادي تنظيم نمود بايد چكها و مدارك و قرارداد نزد املاك باقي بماند تا مدارك رويت گردد و اگر مشكلينبود بعد مبالغ رد بدل و بيع پرداخت گردد
اگر املاك در مورد تنظيم قرارداد و رويت نكردن مدارك سهل انگاري نمايد دفتر املاك بايد پاسخ گو باشد