تیم مانیشن با نام 2نبش در کنار شماست.

لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری

قوانین شهرداری درباره تخریب مغازه؟

سلام
اگر یک مغازه قبل از تخریب باشه بعد از تخریب شهرداری چند درصد میگیره تا مغازه پابرجا باشه؟آیا اگر سرقفلی یا مالکیت باشه وضعیت چطوریه؟

9 پاسخ برای این سوال پاسخ بدید
املاک سراسری مبین مشهد

سلام
مغازه به مقدار تجاري كه دارد اگر تخريب گرد يك درصدي شهرداري مجدد دريافت ميگرددد كه اين بايد به قيمت كارشناسي روز است و توسط كارشناسان شهرداري منطقه قيمت گذاري ميگردد
در صورت تخريب هم فرق نميكند مابين تفاوئت قيمت دريافت ميكند

املاک سراسری مبین مشهد

باسلام
مغازه به مقدار تجاري كه دارد اگر تخريب گرد يك درصدي شهرداري مجدد دريافت ميگرددد كه اين بايد به قيمت كارشناسي روز است و توسط كارشناسان شهرداري منطقه قيمت گذاري ميگردد
در صورت تخريب هم فرق نميكند مابين تفاوئت قيمت دريافت ميكند

املاک بزرگ خانی

این موارد فقط با کارشناسی قابل جواب گویی می باشد چون هر منطقه نرخ خود را دارد

املاک لزور

سلام توضیحات همکاران قابل قبول هست

کارگزاری املاک کومه

باید کارشناسی شه
بسته به مقدار تجاری متفاوته

املاک بزرگ خانی

با توجه به نرخ منطقه

املاک آراز

سلام
مغازه به مقدار تجاري كه دارد اگر تخريب گرد يك درصدي شهرداري مجدد دريافت ميگرددد كه اين بايد به قيمت كارشناسي روز است و توسط كارشناسان شهرداري منطقه قيمت گذاري ميگردد
در صورت تخريب هم فرق نميكند مابين تفاوئت قيمت دريافت ميكند

کارشناسان املاک هشتمین نور

کارشناسان شهرداری باید قیمت گذاری کنند

املاک سرزمین شمالی

سلام
مغازه به مقدار تجاري كه دارد اگر تخريب گرد يك درصدي شهرداري مجدد دريافت ميگرددد كه اين بايد به قيمت كارشناسي روز است و توسط كارشناسان شهرداري منطقه قيمت گذاري ميگردد
در صورت تخريب هم فرق نميكند مابين تفاوئت قيمت دريافت ميكند