لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری

زمین جهت فروش مشارکت تهاتر

تعدادی زمین با ابعاد بزرگ جهت مشارکت در ساخت و همچنین زمینهای فروشی و تهاتری در منطقه 22 موجود هست. دوستان کسی انبوه ساز قوی جهت ساخت برج سراغ داره؟

2 پاسخ برای این سوال پاسخ بدید
املاک ثانی

شماره تلفن بفرمایدید

حسن جلالی ۲نبش
حسن جلالی

سلام ما حاضر به تهاتر زمین های دارای سند شما با معدن و سنگ معدنی هستیم .09395748279