لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری

درباره زهرا اعتمادی

آدر سال 92 جواز کسب گرفتم و در زمینه زمین های  کشاورزی فعالیت می کنم   پنج سال با جهاد کشاورزی چناران و شرکت نفت کار کردم و به علت مشکلات ک رییس جهاد و مسول شرکت نفت برایم ایجاد کردند این کار را ادامه ندادم .جهت راه اندازی شهرک مشاغل الاینده با شهرداری چناران همکاری می کنم امید است که این پروژه به زودی راه اندازی شود .