خرید فروش ویلا در نور

تخلیه
فروش ویلا شهرکی
300 متر، جاده دریا، 1

3 خوابهنوسازسند ملکیشمالی
600 میلیون
خانم مهدوی
املاک طالبی
1 نفر

تخلیه
فروش ویلا شهرکی
250 متر، جاده دریا، 1

3 خوابهنوسازسند ملکیشمالی
500 میلیون
خانم مهدوی
املاک طالبی
1 نفر

تخلیه
فروش ویلا شهرکی
280 متر، جاده دریا، 1

4 خوابهنوسازسند ملکیشمالی
1 میلیارد
خانم مهدوی
املاک طالبی
1 نفر

تخلیه
فروش ویلا شهرکی
300 متر، جاده دریا، 1

3 خوابهنوسازسند ملکیشمالی
500 میلیون
خانم مهدوی
املاک طالبی
1 نفر

تخلیه
فروش ویلا شهرکی
20 متر، جاده دریا، 1

2 خوابهنوسازسند ملکیشمالی
350 میلیون
خانم مهدوی
املاک طالبی
1 نفر

تخلیه
فروش ویلا شهرکی
250 متر، جاده دریا، 1

3 خوابهنوسازسند ملکیشمالی
500 میلیون
خانم مهدوی
املاک طالبی
1 نفر

تخلیه
فروش ویلا شهرکی
350 متر، جاده دریا، 1

4 خوابهنوسازسند ملکیشمالی
900 میلیون
خانم مهدوی
املاک طالبی
1 نفر

تخلیه
فروش ویلا شهرکی
550 متر، جاده دریا، 1

4 خوابهنوسازسند ملکیشمالی
2٫100 میلیارد
خانم مهدوی
املاک طالبی
1 نفر

ملک موردنظرتون رو پیدا نکردین؟

کارشناسان 2نبش با همکاری شبکه‌ای از دفاتر املاک معتبر،
درخواست شما رو پیگیری می‌کنند.

تخلیه
فروش ویلا شهرکی
450 متر، جاده دریا، 1

3 خوابهنوسازسند ملکیشمالی
650 میلیون
خانم مهدوی
املاک طالبی
1 نفر

تخلیه
فروش ویلا شهرکی
250 متر، جاده دریا، 1

3 خوابهنوسازسند ملکیشمالی
400 میلیون
خانم مهدوی
املاک طالبی
1 نفر

فروش ویلا جنگلی
555 متر، سعادت آباد، داخل بافت

3 خوابهسند ملکی
5٫200 میلیارد
نیلی طهرانی
مشاوراملاک ویرا
92 نفر

ویدیو
فروش ویلا شهرکی
260 متر، بهدشت، .

3 خوابهسند ملکی
750 میلیون پیش‌پرداخت
سهیل یکتا
املاک نقش جـــهــــان
7 نفر

فروش ویلا جنگلی
450 متر، امیرآباد، میرنا

4 خوابهسند ملکی
7٫200 میلیارد
نیلی طهرانی
مشاوراملاک ویرا
92 نفر

ویدیو
فروش ویلا شهرکی
300 متر، سعادت آباد، .

3 خوابهسند ملکی
1٫500 میلیارد پیش‌پرداخت
سهیل یکتا
املاک نقش جـــهــــان
7 نفر

فروش ویلا جنگلی
400 متر، ایرکا، شهرکی

4 خوابهسند ملکی
7٫700 میلیارد
نیلی طهرانی
مشاوراملاک ویرا
92 نفر

ویدیو
فروش ویلا شهرکی
260 متر، بهدشت، .

2 خوابهسند ملکی
600 میلیون پیش‌پرداخت
سهیل یکتا
املاک نقش جـــهــــان
7 نفر

فروش ویلا شهرکی
150 متر، بهدشت، شهرکی

2 خوابه
350 میلیون پیش‌پرداخت
نیلی طهرانی
مشاوراملاک ویرا
92 نفر

فروش ویلا جنگلی
580 متر، ایرکا، شهرکی

4 خوابهسند ملکی
11٫100 میلیارد
نیلی طهرانی
مشاوراملاک ویرا
92 نفر

فروش ویلا جنگلی
230 متر، کردآباد

3 خوابه
350 میلیون پیش‌پرداخت
افسون رونما
اژانس املاک پارک وی
32 نفر

فروش ویلا جنگلی
165 متر، بهدشت، داخل بافت

2 خوابه
340 میلیون پیش‌پرداخت
نیلی طهرانی
مشاوراملاک ویرا
92 نفر

مالک هستید؟

ملک‌تون رو به رایگان آگهی کنین و در معرض دید هزاران مشتری قرار بدین

ثبت رایگان آگهی