لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری
فروش زمین 1150 متری ۲نبش

اطلاعات این زمین قدیمیه و ممکنه دیگه موجود نباشه.
برای دیدن ملک‌های جدیدتر، سری به صفحه فروش زمین های خواجه کلا نور بزنید.


فروش زمین در نور خواجه کلا