خرید فروش آپارتمان در ملارد

تخلیه
فروش آپارتمان
48 متر، مارلیک، پرنیان

1 خوابهطبقه زیرزمین14 سال ساختسند ملکیشمالی
520 میلیون
متری 10٫830 میلیون

مشاورین این ملک

فروش آپارتمان
70 متر، مارلیک، 20متری مارلیک

2 خوابهطبقه همکف14 سال ساختسند وکالتیجنوبی
510 میلیون
متری 7٫290 میلیون

مشاورین این ملک

تخلیه
فروش آپارتمان
82 متر، بلوار رسول اکرم، بلوار الغدیر

2 خوابهطبقه 1نوسازآسانسور
984 میلیون
متری 12 میلیون

مشاورین این ملک

فروش آپارتمان
45 متر، فاز 1، فازیک

1 خوابهطبقه 15 سال ساختسند ملکی
878 میلیون
متری 19٫510 میلیون
خانم اشرفی
آژانس املاک دیوار

فروش آپارتمان
100 متر، مارلیک، خ چناران س دینا 2

2 خوابهطبقه همکف15 سال ساختسند ملکیجنوبی
700 میلیون
متری 7 میلیون

مشاورین این ملک

فروش آپارتمان
82 متر، فاز 3، خیابان آذر کوچه رز شمالی

2 خوابهطبقه 315 سال ساختسند ملکی
600 میلیون
متری 7٫320 میلیون

مشاورین این ملک

ویدیو
فروش آپارتمان
80 متر، دکتر حسابی، بلوار نیایش

2 خوابهطبقه 48 سال ساختآسانسورسند ملکی
1 میلیارد
متری 12٫500 میلیون

مشاورین این ملک

تخلیه
فروش آپارتمان
48 متر، فاز 1، بلوار طالقانی_کوثر 2

1 خوابهطبقه 46 سال ساختآسانسورسند ملکی
608 میلیون
200 میلیون وام
پیام ماکیوند
املاک اندیشه
9 نفر

تخلیه
فروش آپارتمان
51 متر، فاز 1، بلوار طالقانی

1 خوابهطبقه 56 سال ساختآسانسورسند ملکی
606 میلیون
200 میلیون وام
پیام ماکیوند
املاک اندیشه
9 نفر

تخلیه
فروش آپارتمان
37 متر، فاز 1، بلوار طالقانی

1 خوابهطبقه 56 سال ساختآسانسورسند ملکی
350 میلیون
200 میلیون وام
پیام ماکیوند
املاک اندیشه
9 نفر

فروش آپارتمان
58 متر، فاز 1، بلوار طالقانی

1 خوابهطبقه 56 سال ساختآسانسورسند ملکی
928 میلیون
200 میلیون وام
پیام ماکیوند
املاک اندیشه
9 نفر

تخلیه
فروش آپارتمان
58 متر، فاز 1، بلوار طالقانی،کوثر 2

1 خوابهطبقه 56 سال ساختآسانسورسند ملکی
607 میلیون
200 میلیون وام
پیام ماکیوند
املاک اندیشه
9 نفر

تخلیه
فروش آپارتمان
75 متر، سراسیاب ملارد، خ صدوقی

2 خوابهطبقه 113 سال ساختسند وکالتیشمالی
450 میلیون
متری 6 میلیون

مشاورین این ملک

تخلیه
فروش آپارتمان
80 متر، مارلیک، مینای شرقی

2 خوابهطبقه 110 سال ساختآسانسورسند ملکی
882٫425 میلیون
متری 11٫030 میلیون

مشاورین این ملک

تخلیه
فروش آپارتمان
80 متر، مارلیک، مینای شرقی

2 خوابهطبقه 110 سال ساختآسانسورسند ملکی
882٫425 میلیون
متری 11٫030 میلیون

مشاورین این ملک

فروش آپارتمان
60 متر، سرآسیاب، سعدی

2 خوابهطبقه 113 سال ساختسند قولنامه‌ایشرقی
320 میلیون
متری 5٫330 میلیون

مشاورین این ملک

جستجوهای مشابه

فروش آپارتمان
73 متر، دکتر حسابی، خیابان مطهری

2 خوابهطبقه 217 سال ساختسند ملکیشمالی
685 میلیون
متری 9٫380 میلیون

مشاورین این ملک

فروش آپارتمان
84 متر، بلوار طالقانی، کوچه امید شرقی

2 خوابهطبقه 211 سال ساختسند ملکی
924 میلیون
متری 11 میلیون

بدون نام

مالک این ملک

فروش آپارتمان
71 متر، بلوار راغب، خیابان احداثی

1 خوابهطبقه 414 سال ساختسند وکالتی
340 میلیون
متری 4٫790 میلیون

بدون نام

مالک این ملک

فروش آپارتمان
78 متر، مارلیک، نبش سراه گل مریم

1 خوابهطبقه 118 سال ساختسند ملکیجنوبی
430 میلیون
متری 5٫510 میلیون

بدون نام

مالک این ملک

مالک هستید؟

با چند کلیک ساده، ملک‌تون رو به‌صورت رایگان در ۲نبش آگهی و در سریع‌ترین زمان ممکن معامله کنید.

ثبت رایگان آگهی
مالک هستید؟
2nabsh logo
راهی سریع و مطمئن برای خانه‌دار شدن

در ۲نبش بین صدها هزار آگهی ثبت‌شده جست‌وجو کنید، به سرعت ملک مورد نظرتون رو پیدا کنید و برای انجام معامله‌ای مطمئن، با مشاورین املاک معتمد و متخصص شهرتون در ارتباط باشید.