خرید فروش آپارتمان در نزدیک حرم امام رضا مشهد

فروش آپارتمان
100 متر، نزدیک حرم امام رضا، آخوند خراسانی

2 خوابههمه 5 طبقهنوسازآسانسورسند ملکی
2٫850 میلیارد
علیرضا پناهی
مسکن پناهی
199 نفر

فروش آپارتمان
75 متر، نزدیک حرم امام رضا، آخوند خراسانی

2 خوابههمه 5 طبقهنوسازآسانسورسند ملکی
2٫100 میلیارد
علیرضا پناهی
مسکن پناهی
199 نفر

فروش آپارتمان
85 متر، نزدیک حرم امام رضا، سرشور

2 خوابهطبقه 6نوسازآسانسورسند ملکی
2٫400 میلیارد
علیرضا پناهی
مسکن پناهی
199 نفر

تخلیه
فروش آپارتمان
58 متر، نزدیک حرم امام رضا، شارستان

2 خوابههمه 18 طبقهنوسازآسانسورسند ملکی
1٫995 میلیارد
حسین ملکی
مسکن پناهی
1 نفر

تخلیه
فروش آپارتمان
53 متر، نزدیک حرم امام رضا، بست نواب

2 خوابههمه 13 طبقهنوسازآسانسورسند ملکی
1٫490 میلیارد
حسین ملکی
مسکن پناهی
1 نفر

فروش آپارتمان
60 متر، نزدیک حرم امام رضا، خیابان امام رضا

1 خوابهطبقه همکفدو نبش
1 میلیارد
متری 16٫670 میلیون
محمدرضا اربابی
هلدینگ ساختمانی زرگر
1 نفر

فروش آپارتمان
51 متر، نزدیک حرم امام رضا، کوچه خامنه ای

1 خوابهطبقه 1سند ملکیجنوبی
1٫200 میلیارد
متری 23٫530 میلیون
محمدرضا اربابی
هلدینگ ساختمانی زرگر
1 نفر

فروش آپارتمان
82 متر، نزدیک حرم امام رضا، عنصری شرقی

2 خوابهطبقه 1سند ملکیجنوبی
1 میلیارد
مهندس مهدی جباری آزاد
هلدینگ ساختمانی زرگر

ملک موردنظرتون رو پیدا نکردین؟

کارشناسان 2نبش با همکاری شبکه‌ای از دفاتر املاک معتبر،
درخواست شما رو پیگیری می‌کنند.

فروش آپارتمان
75 متر، نزدیک حرم امام رضا، میدان شهدا

2 خوابهطبقه 16 سال ساختسند وکالتیجنوبی
900 میلیون
مهندس مهدی جباری آزاد
هلدینگ ساختمانی زرگر

فروش آپارتمان
125 متر، نزدیک حرم امام رضا، حرم مطهر

3 خوابهطبقه 5نوسازآسانسور
3٫500 میلیارد
متری 28 میلیون
مهندس مهدی جباری آزاد
هلدینگ ساختمانی زرگر

فروش آپارتمان
95 متر، نزدیک حرم امام رضا، آیت ا... بهجت

2 خوابهطبقه 5نوسازآسانسورسند ملکی
2٫370 میلیارد
مهندس مهدی جباری آزاد
هلدینگ ساختمانی زرگر

فروش آپارتمان
75 متر، نزدیک حرم امام رضا، آخوند خراسانی

2 خوابهطبقه 5نوسازآسانسورسند ملکی
2٫250 میلیارد
متری 30 میلیون
مهندس مهدی جباری آزاد
هلدینگ ساختمانی زرگر

فروش آپارتمان
75 متر، نزدیک حرم امام رضا، امام رضا

2 خوابهطبقه 310 سال ساختسند ملکیجنوبی
1٫400 میلیارد
مهندس مهدی جباری آزاد
هلدینگ ساختمانی زرگر

فروش آپارتمان
93 متر، نزدیک حرم امام رضا، خیابان امام رضا

2 خوابهطبقه 23 سال ساختآسانسورشمالی
2٫300 میلیارد
متری 24٫730 میلیون
محمدرضا اربابی
هلدینگ ساختمانی زرگر
1 نفر

فروش آپارتمان
87 متر، نزدیک حرم امام رضا، خیابان امام رضا

2 خوابهطبقه 42 سال ساختآسانسورشمالی
2٫250 میلیارد
متری 25٫860 میلیون
محمدرضا اربابی
هلدینگ ساختمانی زرگر
1 نفر

فروش آپارتمان
65 متر، نزدیک حرم امام رضا، خیابان امام رضا

1 خوابهطبقه 4نوسازآسانسورجنوبی
1٫300 میلیارد
متری 20 میلیون
محمدرضا اربابی
هلدینگ ساختمانی زرگر
1 نفر

فروش آپارتمان
47 متر، نزدیک حرم امام رضا، بازار سرشور

1 خوابهطبقه 310 سال ساختآسانسورشمالی
1٫100 میلیارد
متری 23٫400 میلیون
محمدرضا اربابی
هلدینگ ساختمانی زرگر
1 نفر

فروش آپارتمان
100 متر، نزدیک حرم امام رضا، آخوند خراسانی

2 خوابهطبقه 1نوسازآسانسورسند ملکی
3 میلیارد
متری 30 میلیون
محمدرضا اربابی
هلدینگ ساختمانی زرگر
1 نفر

فروش آپارتمان
95 متر، نزدیک حرم امام رضا، آیت الله بهجت

2 خوابهطبقه 1نوسازآسانسورسند ملکی
2٫380 میلیارد
متری 25٫050 میلیون
محمدرضا اربابی
هلدینگ ساختمانی زرگر
1 نفر

فروش آپارتمان
127 متر، نزدیک حرم امام رضا، آیت الله بهجت

3 خوابهطبقه 18 سال ساختآسانسورسند ملکی
2٫550 میلیارد
متری 20٫080 میلیون
محمدرضا اربابی
هلدینگ ساختمانی زرگر
1 نفر

مالک هستید؟

ملک‌تون رو به رایگان آگهی کنین و در معرض دید هزاران مشتری قرار بدین

ثبت رایگان آگهی