خرید فروش آپارتمان در مشهد، قیمت 500 میلیون تا 1 میلیارد