خرید فروش آپارتمان در مشهد، قیمت 5 میلیارد به بالا