خرید فروش آپارتمان در مشهد، قیمت 5 میلیارد به بالا

تخلیه
فروش آپارتمان
290 متر، کوثر شمالی، کوثر18

4 خوابهطبقه 5نوسازآسانسورسند ملکی
11 میلیارد
متری 37٫930 میلیون

فروش آپارتمان
250 متر، بلوار هفت تیر، هفت تیر 14

3 خوابهطبقه 1، 3، 5نوسازآسانسورسند ملکی
7٫500 میلیارد
داود شادمند
مسکن مهرگان
19 نفر

تخلیه
فروش آپارتمان
175 متر، بلوار فلسطین، قدس

3 خوابهطبقه 1نوسازآسانسورسند آستان قدس
7٫525 میلیارد

تخلیه
فروش آپارتمان
195 متر، بلوار فلسطین، قدس

3 خوابهطبقه 1نوسازآسانسورسند آستان قدس
8٫385 میلیارد

فروش آپارتمان
160 متر، احمدآباد، عارف

2 خوابهطبقه 3نوسازآسانسورسند آستان قدس
5٫200 میلیارد

تخلیه
فروش آپارتمان
200 متر، بلوار سجاد، بنفشه

3 خوابهطبقه همکف، 5، 6نوسازآسانسورسند ملکی
9 میلیارد

تخلیه
فروش آپارتمان
300 متر، احمدآباد، ابوذرغفاری

4 خوابهطبقه 5نوسازآسانسورسند آستان قدس
11 میلیارد

فروش آپارتمان
208 متر، نوفل لوشاتو، نوفل

3 خوابهطبقه 33 سال ساختآسانسورسند آستان قدس
5٫800 میلیارد

ملک موردنظرتون رو پیدا نکردین؟

کارشناسان 2نبش با همکاری شبکه‌ای از دفاتر املاک معتبر،
درخواست شما رو پیگیری می‌کنند.

تخلیه
فروش آپارتمان
200 متر، احمدآباد، رضا

3 خوابهطبقه 1نوسازآسانسورسند آستان قدس
6٫500 میلیارد

تخلیه
فروش آپارتمان
140 متر، احمدآباد، رضا

3 خوابههمه 4 طبقهنوسازآسانسورسند آستان قدس
5٫600 میلیارد
مهندس محمدجواد میرمحمد
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)
227 نفر

فروش آپارتمان
270 متر، ابوذر غفاری، ابوذرغفاری 16

3 خوابهطبقه همکفنوسازآسانسورسند آستان قدس
8٫640 میلیارد
متری 32 میلیون
مهندس محمد رضا میرمحمد
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)
20 نفر

فروش آپارتمان
165 متر، بلوار فلسطین، فلسطین

3 خوابهطبقه 45 سال ساختآسانسورسند آستان قدس
15٫500 میلیارد
مهندس محمد رضا میرمحمد
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)
20 نفر

فروش آپارتمان
250 متر، بلوار شهید صادقی (سازمان آب)، صادقی

3 خوابهطبقه 5نوسازآسانسورسند آستان قدس
6٫500 میلیارد
متری 26 میلیون
مهندس محمد رضا میرمحمد
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)
20 نفر

تخلیه
فروش آپارتمان
200 متر، بلوار سجاد، بنفشه

3 خوابهطبقه همکفنوسازآسانسورسند آستان قدس
9 میلیارد
متری 45 میلیون
مهندس محمد رضا میرمحمد
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)
20 نفر

تخلیه
فروش آپارتمان
285 متر، بلوار سجاد، بنفشه

4 خوابهطبقه 6نوسازآسانسورسند آستان قدس
14٫200 میلیارد
متری 49٫820 میلیون
مهندس محمد رضا میرمحمد
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)
20 نفر

تخلیه
فروش آپارتمان
285 متر، بلوار سجاد، بنفشه

4 خوابهطبقه 4نوسازآسانسورسند آستان قدس
13٫600 میلیارد
متری 47٫720 میلیون
مهندس محمد رضا میرمحمد
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)
20 نفر

فروش آپارتمان
300 متر، احمدآباد، بهشت

3 خوابهطبقه همکف27 سال ساختسند آستان قدسدو ممر
10 میلیارد
متری 33٫330 میلیون
مهندس محمد رضا میرمحمد
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)
20 نفر

فروش آپارتمان
330 متر، بلوار هفت تیر، بین هفت تیر 22 و 24

4 خوابهطبقه 2نوسازآسانسورسند ملکی
11٫550 میلیارد
مهندس محمد رضا میرمحمد
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)
20 نفر

تخلیه
فروش آپارتمان
200 متر، کوهسنگی، حکیم نظامی

3 خوابهطبقه همکفنوسازآسانسورسند آستان قدس
7 میلیارد
مهندس محمد رضا میرمحمد
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)
20 نفر

فروش آپارتمان
300 متر، احمدآباد، بلوارابوذر

4 خوابهطبقه 5نوسازآسانسورسند ملکی
11٫500 میلیارد
خانم مهندس قاسمی
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)

مالک هستید؟

ملک‌تون رو به رایگان آگهی کنین و در معرض دید هزاران مشتری قرار بدین

ثبت رایگان آگهی