خرید فروش آپارتمان در قاسم آباد مشهد

تخلیه
فروش آپارتمان
74 متر، قاسم آباد، حجاب 64

طبقه 1شمالی
755 میلیون
متری 10٫200 میلیون
مسعود سمندری
املاک مسعود
5 نفر

تخلیه
فروش آپارتمان
150 متر، قاسم آباد، شاهد 26

3 خوابهطبقه 2، 4نوسازآسانسورسند ملکی
2,025,000,000
متری 13٫500 میلیون
مسعود سمندری
املاک مسعود
5 نفر

فروش آپارتمان
91 متر، قاسم آباد، صادقیه

2 خوابهطبقه 6نوسازآسانسورسند ملکی
1٫365 میلیارد
خانم مهندس قاسمی
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)

فروش آپارتمان
600 متر، قاسم آباد، ادیب جنوبی1

10 خوابههمه 4 طبقه2 سال ساختآسانسورسند ملکی
10 میلیارد
متری 16٫670 میلیون

فروش آپارتمان
55 متر، قاسم آباد، یوسفیه هفت ممیز ده

1 خوابهطبقه 210 سال ساختسند قولنامه‌ای
280 میلیون
متری 5٫090 میلیون

مشاورین این ملک

ویدیو
فروش آپارتمان
100 متر، قاسم آباد، اندیشه

طبقه 2نوسازآسانسورسند ملکی
1٫100 میلیارد
متری 11 میلیون
محمد شورگشتی
املاک المان ( میلاد )

فروش آپارتمان
135 متر، قاسم آباد، شریعتی 70

3 خوابهطبقه 4نوسازآسانسورسند ملکی
1٫750 میلیارد
متری 12٫960 میلیون

تخلیه
فروش آپارتمان
105 متر، قاسم آباد، شاهد

2 خوابهطبقه 45 سال ساختآسانسورسند ملکی
1٫230 میلیارد
متری 11٫710 میلیون
امیر جلیلیان
املاک جلیلیان

ملک موردنظرتون رو پیدا نکردین؟

کارشناسان 2نبش با همکاری شبکه‌ای از دفاتر املاک معتبر،
درخواست شما رو پیگیری می‌کنند.

تخلیه
فروش آپارتمان
140 متر، قاسم آباد، شریعتی19

3 خوابهطبقه 2نوسازآسانسورسند ملکی
2 میلیارد

فروش آپارتمان
160 متر، قاسم آباد، حسابی شمالی

3 خوابهطبقه 5نوسازآسانسورسند ملکی
2٫400 میلیارد
متری 15 میلیون
دینا شادکام
مسکن ویژن

فروش آپارتمان
70 متر، قاسم آباد

2 خوابهطبقه 16 سال ساختآسانسور
620 میلیون
متری 8٫860 میلیون

کارشناس فروش

فروش آپارتمان
130 متر، قاسم آباد

3 خوابهطبقه 3آسانسور
1٫900 میلیارد
متری 14٫620 میلیون

کارشناس فروش

فروش آپارتمان
145 متر، قاسم آباد

3 خوابهطبقه 4آسانسور
2٫100 میلیارد
متری 14٫480 میلیون

کارشناس فروش

فروش آپارتمان
95 متر، قاسم آباد

2 خوابهطبقه 1آسانسور
1٫187 میلیارد
متری 12٫500 میلیون

کارشناس فروش

فروش آپارتمان
78 متر، قاسم آباد

2 خوابهطبقه 315 سال ساخت
680 میلیون
متری 8٫720 میلیون

کارشناس فروش

فروش آپارتمان
65 متر، قاسم آباد

1 خوابه13 سال ساخت
670 میلیون
متری 10٫310 میلیون

کارشناس فروش

فروش آپارتمان
107 متر، قاسم آباد

2 خوابهطبقه 412 سال ساختآسانسور
1٫230 میلیارد
متری 11٫500 میلیون

کارشناس فروش

فروش آپارتمان
93 متر، قاسم آباد

2 خوابهطبقه 12 سال ساختآسانسور
1,078,800,000
متری 11٫600 میلیون

کارشناس فروش

فروش آپارتمان
78 متر، قاسم آباد

2 خوابهطبقه 315 سال ساخت
670 میلیون
متری 8٫590 میلیون

کارشناس فروش

فروش آپارتمان
80 متر، قاسم آباد

2 خوابهطبقه 3آسانسور
1,080,000,000
متری 13٫500 میلیون

کارشناس فروش

مالک هستید؟

ملک‌تون رو به رایگان آگهی کنین و در معرض دید هزاران مشتری قرار بدین

ثبت رایگان آگهی