خرید فروش آپارتمان در مشهد، زیربنا 75 تا 100 متر

فروش آپارتمان
84 متر، بلوار اقبال لاهوری، اقبال 14

2 خوابهطبقه 310 سال ساختآسانسورسند ملکی
1٫300 میلیارد
متری 15٫480 میلیون
سعید باقری
مسکن مهرگان
6 نفر

فروش آپارتمان
80 متر، بلوار صیاد شیرازی، صیاد44

2 خوابهطبقه 213 سال ساختسند ملکیجنوبی
920 میلیون
متری 11٫500 میلیون
سعید باقری
مسکن مهرگان
6 نفر

فروش آپارتمان
95 متر، بلوار اقبال لاهوری، اقبال 14

2 خوابهطبقه 216 سال ساختآسانسورسند ملکی
1٫350 میلیارد
متری 14٫210 میلیون
سعید باقری
مسکن مهرگان
6 نفر

تخلیه
فروش آپارتمان
88 متر، بلوار صارمی، صارمی 48

2 خوابهطبقه 315 سال ساختسند ملکیشمالی
1,080,000,000
داود شادمند
مسکن مهرگان
19 نفر

فروش آپارتمان
78 متر، بلوار صارمی، صارمی31

2 خوابهطبقه 114 سال ساختسند ملکیشمالی
1٫850 میلیارد
داود شادمند
مسکن مهرگان
19 نفر

فروش آپارتمان
80 متر، الهیه، منجم4

2 خوابهطبقه 36 سال ساختآسانسورسند ملکی
810 میلیون
200 میلیون وام
خانم ابراهیم نیا
دفتر فنی و مهندسی و کارشناسی املاک کیهان

تخلیه
فروش آپارتمان
100 متر، الهیه، الهیه 7 - 8 واحدی

2 خوابههمه 4 طبقهنوسازآسانسورسند ملکی
1٫420 میلیارد
متری 14٫200 میلیون
فرهاد خدمتگذار
املاک محمد زاده
8 نفر

فروش آپارتمان
100 متر، آبکوه، آبکوه17

2 خوابهطبقه 416 سال ساختآسانسورسند آستان قدس
1٫600 میلیارد

ملک موردنظرتون رو پیدا نکردین؟

کارشناسان 2نبش با همکاری شبکه‌ای از دفاتر املاک معتبر،
درخواست شما رو پیگیری می‌کنند.

فروش آپارتمان
97 متر، بلوار دانش آموز، دانش آموز

2 خوابهطبقه همکف10 سال ساختآسانسورسند آستان قدس
1٫750 میلیارد

فروش آپارتمان
95 متر، بلوار سجاد، بهار

2 خوابهطبقه 320 سال ساختسند آستان قدسجنوبی
2٫200 میلیارد

تخلیه
فروش آپارتمان
100 متر، بلوار شهید صادقی (سازمان آب)، صادقی

2 خوابهطبقه 1نوسازآسانسورجنوبی
2٫250 میلیارد

تخلیه
فروش آپارتمان
100 متر، الهیه، کد 9705

2 خوابهطبقه 1، 2، 3، 4نوسازآسانسورسند ملکی
1٫600 میلیارد
متری 16 میلیون
فرهاد خدمتگذار
املاک محمد زاده
8 نفر

فروش آپارتمان
76 متر، بلوار امامت، امامت 64

2 خوابهطبقه 2آسانسورسند آستان قدسشمالی
1٫250 میلیارد

فروش آپارتمان
90 متر، احمدآباد، رضا

2 خوابهطبقه 319 سال ساختشرقی و غربی
1٫500 میلیارد
مهندس محمدجواد میرمحمد
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)
227 نفر

فروش آپارتمان
78 متر، بلوار هاشمیه، هاشمیه91/3

2 خوابهطبقه 413 سال ساختآسانسورسند ملکی
1 میلیارد
خانم مهندس قاسمی
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)

فروش آپارتمان
84 متر، راهنمایی، راهنمایی 26

2 خوابهطبقه 212 سال ساختآسانسورسند ملکی
1٫500 میلیارد
خانم مهندس قاسمی
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)

فروش آپارتمان
100 متر، بلوار خیام، خیام 40

2 خوابهطبقه 48 سال ساختآسانسورسند ملکی
1٫200 میلیارد
خانم مهندس قاسمی
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)

فروش آپارتمان
100 متر، احمدآباد، بابک

2 خوابهطبقه 220 سال ساختسند اوقاف
2٫200 میلیارد
خانم مهندس قاسمی
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)

فروش آپارتمان
91 متر، قاسم آباد، صادقیه

2 خوابهطبقه 6نوسازآسانسورسند ملکی
1٫365 میلیارد
خانم مهندس قاسمی
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)

فروش آپارتمان
88 متر، بلوار ساجدی، ساجدی7

2 خوابهطبقه 2نوسازآسانسورسند ملکی
1٫760 میلیارد
متری 20 میلیون
خانم مهندس قاسمی
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)

مالک هستید؟

ملک‌تون رو به رایگان آگهی کنین و در معرض دید هزاران مشتری قرار بدین

ثبت رایگان آگهی