خرید فروش آپارتمان در مشهد، زیربنا 100 متر به بالا

ویدیو
فروش آپارتمان
131 متر، الهیه، الهیه25

2 خوابهطبقه 1نوسازآسانسورسند ملکی
1٫400 میلیارد
متری 10٫690 میلیون
محمد شورگشتی
املاک المان ( میلاد )

تخلیه
فروش آپارتمان
200 متر، بلوار پیروزی، 4

3 خوابهطبقه 2نوسازآسانسورسند ملکی
4٫600 میلیارد

فروش آپارتمان
207 متر، بلوار هاشمیه، 40

3 خوابهطبقه 56 سال ساختآسانسورسند ملکی
4 میلیارد
متری 19٫320 میلیون

تخلیه
فروش آپارتمان
290 متر، کوثر شمالی، کوثر18

4 خوابهطبقه 5نوسازآسانسورسند ملکی
11 میلیارد
متری 37٫930 میلیون

فروش آپارتمان
105 متر، بلوار هفت تیر، هفت تیر 3

2 خوابهطبقه 315 سال ساختسند ملکیشمالی
1٫500 میلیارد
متری 14٫290 میلیون
سعید باقری
مسکن مهرگان
6 نفر

فروش آپارتمان
102 متر، بلوار هفت تیر، اوایل هفت تیر

2 خوابهطبقه 118 سال ساختسند ملکیجنوبی
1٫950 میلیارد
متری 19٫120 میلیون
سعید باقری
مسکن مهرگان
6 نفر

فروش آپارتمان
250 متر، بلوار هفت تیر، هفت تیر 14

3 خوابهطبقه 1، 3، 5نوسازآسانسورسند ملکی
7٫500 میلیارد
داود شادمند
مسکن مهرگان
19 نفر

فروش آپارتمان
107 متر، بلوار صارمی، صارمی38

2 خوابههمه 2 طبقه8 سال ساختسند ملکیجنوبی
1٫720 میلیارد
داود شادمند
مسکن مهرگان
19 نفر

ملک موردنظرتون رو پیدا نکردین؟

کارشناسان 2نبش با همکاری شبکه‌ای از دفاتر املاک معتبر،
درخواست شما رو پیگیری می‌کنند.

فروش آپارتمان
159 متر، بلوار صارمی، صارمی48

3 خوابهطبقه 24 سال ساختآسانسورسند ملکی
3٫800 میلیارد
داود شادمند
مسکن مهرگان
19 نفر

فروش آپارتمان
1105 متر، الهیه، الهیه25

2 خوابهطبقه 5نوسازآسانسورسند ملکی
1٫470 میلیارد
80 میلیون وام
خانم ابراهیم نیا
دفتر فنی و مهندسی و کارشناسی املاک کیهان

فروش آپارتمان
144 متر، الهیه، الهیه42

3 خوابهطبقه 1نوسازآسانسورسند ملکی
1٫728 میلیارد
مجید مجتهد
مسکن پناهی
2 نفر

تخلیه
فروش آپارتمان
175 متر، بلوار فلسطین، قدس

3 خوابهطبقه 1نوسازآسانسورسند آستان قدس
7٫525 میلیارد

تخلیه
فروش آپارتمان
195 متر، بلوار فلسطین، قدس

3 خوابهطبقه 1نوسازآسانسورسند آستان قدس
8٫385 میلیارد

فروش آپارتمان
105 متر، الهیه، رحمانیه43

2 خوابهطبقه 3نوسازآسانسورسند ملکی
1٫239 میلیارد
250 میلیون وام
خانم ابراهیم نیا
دفتر فنی و مهندسی و کارشناسی املاک کیهان

تخلیه
فروش آپارتمان
150 متر، بلوار دانش آموز، دانش اموز 15

3 خوابهطبقه 5نوسازآسانسورسند آستان قدس
3 میلیارد
علیرضا قاسمی
مسکن آسمان شهر

فروش آپارتمان
160 متر، معلم، دانش آموز 12

3 خوابهطبقه 2، 4نوسازآسانسورسند ملکی
3٫200 میلیارد
علیرضا قاسمی
مسکن آسمان شهر

تخلیه
فروش آپارتمان
120 متر، الهیه، الهیه 7 - 8 واحدی

2 خوابهطبقه 1، 2، 3، 4نوسازآسانسورسند ملکی
1٫690 میلیارد
متری 14٫080 میلیون
فرهاد خدمتگذار
املاک محمد زاده
8 نفر

فروش آپارتمان
160 متر، بلوار دانش آموز، دانش آموز9

3 خوابهطبقه 418 سال ساختآسانسورسند ملکی
2٫650 میلیارد
عقیل فدایی
مشاورین کارن

تخلیه
فروش آپارتمان
100 متر، الهیه، الهیه 7 - 8 واحدی

2 خوابههمه 4 طبقهنوسازآسانسورسند ملکی
1٫420 میلیارد
متری 14٫200 میلیون
فرهاد خدمتگذار
املاک محمد زاده
8 نفر

تخلیه
فروش آپارتمان
150 متر، احمدآباد، بهشتی

3 خوابهطبقه 6نوسازآسانسورسند آستان قدس
3٫300 میلیارد

مالک هستید؟

ملک‌تون رو به رایگان آگهی کنین و در معرض دید هزاران مشتری قرار بدین

ثبت رایگان آگهی