خرید فروش آپارتمان در مشهد، زیربنا 100 متر به بالا