خرید فروش آپارتمان در مشهد، زیربنا تا 75 متر

فروش آپارتمان
75 متر، قاسم آباد

2 خوابهطبقه 19 سال ساخت
800 میلیون
متری 10٫670 میلیون

کارشناس فروش

فروش آپارتمان
65 متر، قاسم آباد

1 خوابهطبقه 23 سال ساختآسانسور
550 میلیون
متری 8٫460 میلیون

کارشناس فروش

فروش آپارتمان
57 متر، قاسم آباد

1 خوابهطبقه 310 سال ساخت
580 میلیون
متری 10٫180 میلیون

کارشناس فروش

فروش آپارتمان
70 متر، طلاب

2 خوابهآسانسور
510 میلیون
متری 7٫290 میلیون

کارشناس فروش

فروش آپارتمان
75 متر، قاسم آباد

1 خوابه7 سال ساخت
630 میلیون
متری 8٫400 میلیون

کارشناس فروش

فروش آپارتمان
65 متر، قاسم آباد

1 خوابهطبقه 13 سال ساخت
410 میلیون
متری 6٫310 میلیون

کارشناس فروش

فروش آپارتمان
60 متر، ابوذر ( منطقه 3 )

1 خوابهطبقه 44 سال ساخت
470 میلیون
متری 7٫830 میلیون

کارشناس فروش

فروش آپارتمان
65 متر، قاسم آباد

1 خوابهطبقه 113 سال ساخت
697 میلیون
متری 10٫720 میلیون

کارشناس فروش

ملک موردنظرتون رو پیدا نکردین؟

کارشناسان 2نبش با همکاری شبکه‌ای از دفاتر املاک معتبر،
درخواست شما رو پیگیری می‌کنند.

فروش آپارتمان
70 متر، آزادشهر

2 خوابهطبقه 28 سال ساخت
1٫150 میلیارد
متری 16٫430 میلیون

کارشناس فروش

فروش آپارتمان
65 متر، طبرسی (بلوار اول)

1 خوابهطبقه 1
340 میلیون
متری 5٫230 میلیون

کارشناس فروش

فروش آپارتمان
65 متر، طلاب

1 خوابه3 سال ساخت
480 میلیون
متری 7٫390 میلیون

کارشناس فروش

فروش آپارتمان
63 متر، قاسم آباد

2 خوابهطبقه 410 سال ساخت
558 میلیون
متری 8٫860 میلیون

کارشناس فروش

فروش آپارتمان
75 متر، آزادشهر

2 خوابهطبقه 47 سال ساختآسانسور
1٫250 میلیارد
متری 16٫670 میلیون

کارشناس فروش

تخلیه
فروش آپارتمان
75 متر، بهاران، بنفشه

2 خوابهطبقه 215 سال ساختسند آستان قدسشمالی
1 میلیارد
متری 13٫330 میلیون

مشاورین این ملک

فروش آپارتمان
60 متر، بلوار امیریه، امیریه13

1 خوابهطبقه 710 سال ساختآسانسورسند اوقاف
680 میلیون
متری 11٫330 میلیون
ایرج پناهی
مسکن پناهی
45 نفر

تخلیه
فروش آپارتمان
65 متر، قاسم آباد، شريعتي

1 خوابهطبقه همکف9 سال ساختسند وکالتی
450 میلیون
متری 6٫920 میلیون

مشاورین این ملک

فروش آپارتمان
75 متر، بلوار وکیل آباد، وکیل اباد 72/1

2 خوابهطبقه 416 سال ساختآسانسورسند ملکی
1٫200 میلیارد
متری 16 میلیون

مشاورین این ملک

فروش آپارتمان
75 متر، امام خمینی، 72

2 خوابهطبقه 49 سال ساختآسانسورشمالی
1 میلیارد
متری 13٫330 میلیون

مشاورین این ملک

فروش آپارتمان
68 متر، قاسم آباد

2 خوابهطبقه 4آسانسور
840 میلیون
متری 12٫350 میلیون

کارشناس فروش

فروش آپارتمان
75 متر، بلوار امیریه، امیریه31

2 خوابهطبقه 57 سال ساختآسانسورسند ملکی
800 میلیون
متری 10٫670 میلیون
ایرج پناهی
مسکن پناهی
45 نفر

مالک هستید؟

با چند کلیک ساده، ملک‌تون رو به‌صورت رایگان در ۲نبش آگهی و در سریع‌ترین زمان ممکن معامله کنید.

ثبت رایگان آگهی
مالک هستید؟