خرید فروش آپارتمان در رضاشهر مشهد

فروش آپارتمان
173 متر، رضاشهر، دهخدا

3 خوابهطبقه 3نوسازآسانسورسند آستان قدس
4٫325 میلیارد
مهندس محمد رضا میرمحمد
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)
20 نفر

تخلیه
فروش آپارتمان
170 متر، رضاشهر، زکریا

3 خوابهطبقه 5نوسازآسانسور
4 میلیارد
خانم مهندس بابایی
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)
4 نفر

فروش آپارتمان
185 متر، رضاشهر، رضوی

2 خوابهطبقه همکف3 سال ساختآسانسورسند آستان قدس
3٫700 میلیارد
متری 20 میلیون
فيروز شيرزاد
گروه مشاورین املاک بیداری
16 نفر

فروش آپارتمان
130 متر، رضاشهر، رضوی

3 خوابهطبقه 211 سال ساختآسانسورشمالی
1٫730 میلیارد
متری 13٫310 میلیون
مهندس محمد تبار
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)
10 نفر

فروش آپارتمان
165 متر، رضاشهر، دعبل خزایی

3 خوابهطبقه 1، 3، 4آسانسورشمالی
4٫500 میلیارد
مهرداد شهدادی
آژانس مسکن 2000

فروش آپارتمان
155 متر، رضاشهر، خاقانی

3 خوابهطبقه 1نوسازآسانسورشمالی
3٫600 میلیارد
مهرداد شهدادی
آژانس مسکن 2000

تخلیه
فروش آپارتمان
77 متر، بلوار نماز، نماز 27

2 خوابهطبقه 3نوسازآسانسورسند ملکی
1٫250 میلیارد
متری 16٫230 میلیون

مشاورین این ملک

فروش آپارتمان
90 متر، رضاشهر، خاقانی

2 خوابهطبقه 213 سال ساخت
1٫450 میلیارد
خانم مهندس بابایی
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)
4 نفر

ملک موردنظرتون رو پیدا نکردین؟

کارشناسان 2نبش با همکاری شبکه‌ای از دفاتر املاک معتبر،
درخواست شما رو پیگیری می‌کنند.

فروش آپارتمان
110 متر، رضاشهر، رضوی

3 خوابهطبقه 111 سال ساختشمالی
1٫700 میلیارد
خانم مهندس بابایی
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)
4 نفر

تخلیه
فروش آپارتمان
170 متر، رضاشهر، پیروزی

3 خوابهطبقه 4نوسازآسانسورجنوبی
4٫760 میلیارد
خانم مهندس بابایی
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)
4 نفر

فروش آپارتمان
104 متر، رضاشهر، رضوی

2 خوابهطبقه 38 سال ساختآسانسورسند آستان قدس
1٫850 میلیارد
متری 17٫790 میلیون
فيروز شيرزاد
گروه مشاورین املاک بیداری
16 نفر

فروش آپارتمان
105 متر، بلوار سرافرازان، سرافراز18

2 خوابهطبقه 1آسانسور
1٫400 میلیارد
متری 13٫330 میلیون

وحدتی

مالک این ملک

فروش آپارتمان
91 متر، رضاشهر، دهخدا11

2 خوابهطبقه 1آسانسور
1٫700 میلیارد
متری 18٫680 میلیون

دایی

مالک این ملک

فروش آپارتمان
171 متر، رضاشهر، استادحامد4

2 خوابهطبقه 2آسانسور
4 میلیارد
متری 23٫390 میلیون

دهقان

مالک این ملک

فروش آپارتمان
100 متر، بلوار نماز، برج آسمان

2 خوابهطبقه 31 سال ساختآسانسورسند آستان قدس
1٫400 میلیارد
متری 14 میلیون
محمدرضا اربابی
هلدینگ ساختمانی زرگر
1 نفر

فروش آپارتمان
200 متر، رضاشهر، کلانتری

3 خوابهطبقه 2نوسازآسانسورسند آستان قدس
4٫400 میلیارد
حسین نجف زاده
گروه مشاورین مسکن بام شهر
34 نفر

فروش آپارتمان
133 متر، رضاشهر، فرخی

3 خوابهطبقه 312 سال ساختسند آستان قدسجنوبی
1٫930 میلیارد
مهندس محمد رضا میرمحمد
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)
20 نفر

فروش آپارتمان
75 متر، بلوار سرافرازان، سرافرازان11

1 خوابهطبقه 3
800 میلیون
متری 10٫670 میلیون

شهابی

مالک این ملک

فروش آپارتمان
95 متر، رضاشهر، -بهارستان6

2 خوابهطبقه 3
1٫250 میلیارد
متری 13٫160 میلیون

سوقندی

مالک این ملک

فتوحی

مالک این ملک

مالک هستید؟

ملک‌تون رو به رایگان آگهی کنین و در معرض دید هزاران مشتری قرار بدین

ثبت رایگان آگهی