خرید فروش آپارتمان در بلوار پیروزی مشهد

تخلیه
فروش آپارتمان
200 متر، بلوار پیروزی، 4

3 خوابهطبقه 2نوسازآسانسورسند ملکی
4٫600 میلیارد

فروش آپارتمان
107 متر، بلوار صارمی، صارمی38

2 خوابههمه 2 طبقه8 سال ساختسند ملکیجنوبی
1٫720 میلیارد
داود شادمند
مسکن مهرگان
19 نفر

فروش آپارتمان
140 متر، بلوار لادن، خزائی منش 44

2 خوابهطبقه 3نوسازآسانسورسند ملکی
3٫200 میلیارد
خانم مهندس قاسمی
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)

فروش آپارتمان
78 متر، بلوار صارمی، صارمی 41

2 خوابهطبقه 39 سال ساختآسانسور
1٫480 میلیارد
خانم مهندس بابایی
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)
4 نفر

فروش آپارتمان
75 متر، بلوار هنرستان، نسترن

2 خوابهطبقه 110 سال ساختآسانسورسند ملکی
1٫270 میلیارد
متری 16٫930 میلیون
سید محمد ضیایی
دپارتمان مسکن بیداری

فروش آپارتمان
230 متر، بلوار هنرستان، صارمی

3 خوابهطبقه 4نوسازآسانسورسند ملکی
9 میلیارد
متری 39٫130 میلیون
آقای ملک
کارگزاری املاک کومه
6 نفر

فروش آپارتمان
142 متر، بلوار صارمی، هنرستان

3 خوابهطبقه 815 سال ساختآسانسورسند ملکی
2٫500 میلیارد
آقای ملک
کارگزاری املاک کومه
6 نفر

فروش آپارتمان
2050 متر، بلوار هنرستان، گلشن

10 خوابههمه 5 طبقه10 سال ساختآسانسورسند ملکی
55 میلیارد
آقای ملک
کارگزاری املاک کومه
6 نفر

ملک موردنظرتون رو پیدا نکردین؟

کارشناسان 2نبش با همکاری شبکه‌ای از دفاتر املاک معتبر،
درخواست شما رو پیگیری می‌کنند.

فروش آپارتمان
180 متر، بلوار هنرستان، صارمی

3 خوابهطبقه 2، 3، 4نوسازآسانسورسند ملکی
6٫300 میلیارد
متری 35 میلیون
آقای ملک
کارگزاری املاک کومه
6 نفر

فروش آپارتمان
120 متر، بلوار هنرستان، هنرستان

2 خوابهطبقه 17 سال ساختآسانسورسند ملکی
2٫350 میلیارد
متری 19٫580 میلیون
محمد محمدی شاه وردی
کارگزاری سراسری املاک شاه وردی
63 نفر

فروش آپارتمان
108 متر، بلوار هاشمیه، هاشمیه

2 خوابهطبقه 414 سال ساختآسانسورسند ملکی
2 میلیارد
متری 18٫520 میلیون
محمد محمدی شاه وردی
کارگزاری سراسری املاک شاه وردی
63 نفر

فروش آپارتمان
140 متر، بلوار لادن، لادن 2

2 خوابهطبقه 4نوسازآسانسورسند ملکی
2٫800 میلیارد
مهندس سیروان شهسوار
هلدینگ ساختمانی زرگر

فروش آپارتمان
180 متر، بلوار لادن، لادن3

3 خوابهطبقه 14 سال ساختآسانسورسند ملکی
3٫280 میلیارد
متری 18٫220 میلیون
مهندس سیروان شهسوار
هلدینگ ساختمانی زرگر

فروش آپارتمان
140 متر، بلوار لادن، لادن 2

2 خوابهطبقه 4نوسازآسانسورسند ملکی
2٫660 میلیارد
متری 19 میلیون
مهندس سیروان شهسوار
هلدینگ ساختمانی زرگر

فروش آپارتمان
84 متر، بلوار پیروزی، ابتدای پیروزی

2 خوابهطبقه 53 سال ساختآسانسورسند ملکی
1٫250 میلیارد
مهندس مهدی جباری آزاد
هلدینگ ساختمانی زرگر

فروش آپارتمان
400 متر، بلوار پیروزی، بین پیروزی 18 و 16

8 خوابههمه 2 طبقه18 سال ساختآسانسورسند ملکی
13 میلیارد
متری 32٫500 میلیون
مهندس رضا سیاح
هلدینگ ساختمانی زرگر

فروش آپارتمان
55 متر، بلوار لادن، اوايل

1 خوابههمه 2 طبقه13 سال ساختسند ملکیشمالی و جنوبی
797٫500 میلیون
آقای مهندس حسین زرگر
هلدینگ ساختمانی زرگر

تخلیه
فروش آپارتمان
84 متر، بلوار صیاد شیرازی، چهار راه صیاد

2 خوابهطبقه 213 سال ساختسند ملکیجنوبی
1,050,000,000

فروش آپارتمان
76 متر، بلوار صیاد شیرازی، صیاد شیرازی15

2 خوابهطبقه 28 سال ساختسند ملکیجنوبی
1٫350 میلیارد
متری 17٫760 میلیون
داود شادمند
مسکن مهرگان
19 نفر

فروش آپارتمان
120 متر، بلوار هنرستان، هنرستان 10

2 خوابهطبقه 3نوسازآسانسورسند ملکی
3٫840 میلیارد
متری 32 میلیون
سعید باقری
مسکن مهرگان
6 نفر

مالک هستید؟

ملک‌تون رو به رایگان آگهی کنین و در معرض دید هزاران مشتری قرار بدین

ثبت رایگان آگهی