خرید فروش آپارتمان در بلوار هفت تیر مشهد

فروش آپارتمان
105 متر، بلوار هفت تیر، هفت تیر 3

2 خوابهطبقه 315 سال ساختسند ملکیشمالی
1٫500 میلیارد
متری 14٫290 میلیون
سعید باقری
مسکن مهرگان
6 نفر

فروش آپارتمان
102 متر، بلوار هفت تیر، اوایل هفت تیر

2 خوابهطبقه 118 سال ساختسند ملکیجنوبی
1٫950 میلیارد
متری 19٫120 میلیون
سعید باقری
مسکن مهرگان
6 نفر

تخلیه
فروش آپارتمان
88 متر، بلوار صارمی، صارمی 48

2 خوابهطبقه 315 سال ساختسند ملکیشمالی
1,080,000,000
داود شادمند
مسکن مهرگان
19 نفر

فروش آپارتمان
78 متر، بلوار صارمی، صارمی31

2 خوابهطبقه 114 سال ساختسند ملکیشمالی
1٫850 میلیارد
داود شادمند
مسکن مهرگان
19 نفر

فروش آپارتمان
250 متر، بلوار هفت تیر، هفت تیر 14

3 خوابهطبقه 1، 3، 5نوسازآسانسورسند ملکی
7٫500 میلیارد
داود شادمند
مسکن مهرگان
19 نفر

فروش آپارتمان
107 متر، بلوار صارمی، صارمی38

2 خوابههمه 2 طبقه8 سال ساختسند ملکیجنوبی
1٫720 میلیارد
داود شادمند
مسکن مهرگان
19 نفر

فروش آپارتمان
70 متر، بلوار هفت تیر، ارشاد

2 خوابهطبقه 217 سال ساختسند ملکیشمالی
1٫200 میلیارد
داود شادمند
مسکن مهرگان
19 نفر

فروش آپارتمان
159 متر، بلوار صارمی، صارمی48

3 خوابهطبقه 24 سال ساختآسانسورسند ملکی
3٫800 میلیارد
داود شادمند
مسکن مهرگان
19 نفر

ملک موردنظرتون رو پیدا نکردین؟

کارشناسان 2نبش با همکاری شبکه‌ای از دفاتر املاک معتبر،
درخواست شما رو پیگیری می‌کنند.

فروش آپارتمان
330 متر، بلوار هفت تیر، بین هفت تیر 22 و 24

4 خوابهطبقه 2نوسازآسانسورسند ملکی
11٫550 میلیارد
مهندس محمد رضا میرمحمد
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)
20 نفر

تخلیه
فروش آپارتمان
93 متر، بلوار هفت تیر، ویلا

2 خوابهطبقه 14 سال ساختآسانسورسند ملکی
1٫800 میلیارد
متری 19٫350 میلیون
محمد رضوی
املاک مرادزاده

تخلیه
فروش آپارتمان
315 متر، بلوار هفت تیر، زیر پیروزی

4 خوابهطبقه 5نوسازآسانسورسند ملکی
9٫450 میلیارد
متری 30 میلیون
علیرضا علینژاد
کارگزاری املاک کومه
6 نفر

فروش آپارتمان
85 متر، بلوار هفت تیر، هفت تیر

2 خوابهطبقه 217 سال ساختسند ملکی
1٫350 میلیارد
متری 15٫880 میلیون
محمد محمدی شاه وردی
کارگزاری سراسری املاک شاه وردی
63 نفر

تخلیه
فروش آپارتمان
92 متر، بلوار فکوری، خیابان لاله

2 خوابهطبقه 115 سال ساختسند ملکیجنوبی
1٫600 میلیارد
الیاس مرادزاده
املاک مرادزاده

فروش آپارتمان
130 متر، بلوار هفت تیر، ارشاد

3 خوابهطبقه 314 سال ساختآسانسورسند ملکی
2٫150 میلیارد

تخلیه
فروش آپارتمان
83 متر، بلوار هفت تیر، هفت تیر 26

2 خوابهطبقه 219 سال ساختآسانسورسند ملکی
1٫490 میلیارد
داود شادمند
مسکن مهرگان
19 نفر

تخلیه
فروش آپارتمان
300 متر، بلوار هفت تیر، حافظ

4 خوابهطبقه همکفنوسازآسانسورسند ملکی
6٫900 میلیارد
متری 23 میلیون
الیاس مرادزاده
املاک مرادزاده

تخلیه
فروش آپارتمان
160 متر، بلوار هفت تیر، گلشن

3 خوابهطبقه 1نوسازآسانسورشمالی
7٫200 میلیارد
مهرداد شهدادی
آژانس مسکن 2000

تخلیه
فروش آپارتمان
220 متر، بلوار هفت تیر، هفت تیر

3 خوابهطبقه 1، 2، 3، 4نوسازآسانسورجنوبی
7٫500 میلیارد
مهرداد شهدادی
آژانس مسکن 2000

تخلیه
فروش آپارتمان
200 متر، بلوار هفت تیر، ویلا ی 8

3 خوابهطبقه 1نوسازآسانسورسند ملکی
3٫750 میلیارد
متری 18٫750 میلیون
جواد هوشمند
گـروه مـشاوریـن مـسکن ملی

تخلیه
فروش آپارتمان
156 متر، بلوار هفت تیر، 18

3 خوابهطبقه 24 سال ساختآسانسورسند ملکی
3 میلیارد
مهندس مومنی
گـروه مـشاوریـن مـسکن ملی
18 نفر

مالک هستید؟

ملک‌تون رو به رایگان آگهی کنین و در معرض دید هزاران مشتری قرار بدین

ثبت رایگان آگهی