خرید فروش آپارتمان در بلوار سجاد مشهد

فروش آپارتمان
95 متر، بلوار سجاد، بهار

2 خوابهطبقه 320 سال ساختسند آستان قدسجنوبی
2٫200 میلیارد

تخلیه
فروش آپارتمان
200 متر، بلوار سجاد، بنفشه

3 خوابهطبقه همکف، 5، 6نوسازآسانسورسند ملکی
9 میلیارد

فروش آپارتمان
132 متر، بلوار سجاد، نیلوفر

2 خوابهطبقه 215 سال ساختآسانسورسند آستان قدس
3٫600 میلیارد

فروش آپارتمان
155 متر، بلوار سجاد، سجاد

3 خوابهطبقه 4نوسازآسانسورسند آستان قدس
4٫728 میلیارد
متری 30٫500 میلیون
مهندس محمد رضا میرمحمد
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)
20 نفر

تخلیه
فروش آپارتمان
200 متر، بلوار سجاد، بنفشه

3 خوابهطبقه همکفنوسازآسانسورسند آستان قدس
9 میلیارد
متری 45 میلیون
مهندس محمد رضا میرمحمد
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)
20 نفر

تخلیه
فروش آپارتمان
285 متر، بلوار سجاد، بنفشه

4 خوابهطبقه 6نوسازآسانسورسند آستان قدس
14٫200 میلیارد
متری 49٫820 میلیون
مهندس محمد رضا میرمحمد
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)
20 نفر

تخلیه
فروش آپارتمان
285 متر، بلوار سجاد، بنفشه

4 خوابهطبقه 4نوسازآسانسورسند آستان قدس
13٫600 میلیارد
متری 47٫720 میلیون
مهندس محمد رضا میرمحمد
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)
20 نفر

فروش آپارتمان
127 متر، بلوار سجاد، بنفشه

2 خوابهطبقه 114 سال ساختآسانسورشمالی
4٫400 میلیارد
خانم مهندس بابایی
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)
4 نفر

ملک موردنظرتون رو پیدا نکردین؟

کارشناسان 2نبش با همکاری شبکه‌ای از دفاتر املاک معتبر،
درخواست شما رو پیگیری می‌کنند.

فروش آپارتمان
288 متر، بلوار سجاد، بزرگمهر شمالی

3 خوابهطبقه همکفبالای 30 سال ساخت
7٫800 میلیارد
مهندس محمد تبار
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)
10 نفر

فروش آپارتمان
288 متر، بلوار سجاد، بزرگمهر شمالی

3 خوابهطبقه همکف29 سال ساخت
7٫800 میلیارد
مهندس محمد تبار
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)
10 نفر

فروش آپارتمان
420 متر، بلوار سجاد، بزرگمهر

4 خوابهطبقه 3نوسازآسانسورجنوبی
15٫960 میلیارد
مهندس محمد تبار
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)
10 نفر

تخلیه
فروش آپارتمان
143 متر، بلوار سجاد، پیام

2 خوابهطبقه 216 سال ساختآسانسورشمالی و جنوبی
2٫600 میلیارد
مهندس محمد تبار
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)
10 نفر

تخلیه
فروش آپارتمان
295 متر، بلوار سجاد، نیلوفر 15

4 خوابهطبقه 211 سال ساختآسانسورشمالی
9٫500 میلیارد
متری 32٫200 میلیون
مهندس رضا سیاح
هلدینگ ساختمانی زرگر

تخلیه
فروش آپارتمان
330 متر، بلوار سجاد، ایتدای بزرگمهر شمالی

4 خوابهطبقه 2نوسازآسانسورسند ملکی
14٫850 میلیارد
متری 45 میلیون
مهندس رضا سیاح
هلدینگ ساختمانی زرگر

فروش آپارتمان
108 متر، بلوار سجاد، حامد جنوبی

2 خوابهطبقه 116 سال ساختسند آستان قدسشمالی
3٫700 میلیارد
خانم مهندس بابایی
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)
4 نفر

فروش آپارتمان
120 متر، بلوار سجاد، پیام

2 خوابهطبقه 216 سال ساختآسانسورجنوبی
2٫200 میلیارد
خانم مهندس بابایی
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)
4 نفر

فروش آپارتمان
51 متر، بلوار سجاد، امین غربی

1 خوابهطبقه 3بالای 30 سال ساختآسانسورسند آستان قدس
1٫500 میلیارد
خانم مهندس قاسمی
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)

فروش آپارتمان
191 متر، بلوار سجاد، سجاد 17

3 خوابهطبقه 420 سال ساختآسانسورسند آستان قدس
4٫700 میلیارد
متری 24٫610 میلیون
مهندس سجاد کاظمی
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)
30 نفر

تخلیه
فروش آپارتمان
152 متر، بلوار سجاد، گویا

3 خوابهطبقه 2نوسازآسانسورسند آستان قدس
6٫536 میلیارد
مهندس محمدجواد میرمحمد
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)
227 نفر

فروش آپارتمان
108 متر، بلوار سجاد، حامد جنوبی

2 خوابهطبقه 116 سال ساختسند آستان قدسشمالی
3٫700 میلیارد

مالک هستید؟

ملک‌تون رو به رایگان آگهی کنین و در معرض دید هزاران مشتری قرار بدین

ثبت رایگان آگهی