خرید فروش آپارتمان در الهیه مشهد

ویدیو
فروش آپارتمان
131 متر، الهیه، الهیه25

2 خوابهطبقه 1نوسازآسانسورسند ملکی
1٫400 میلیارد
متری 10٫690 میلیون
محمد شورگشتی
املاک المان ( میلاد )

فروش آپارتمان
80 متر، الهیه، منجم4

2 خوابهطبقه 36 سال ساختآسانسورسند ملکی
810 میلیون
200 میلیون وام
خانم ابراهیم نیا
دفتر فنی و مهندسی و کارشناسی املاک کیهان

فروش آپارتمان
1105 متر، الهیه، الهیه25

2 خوابهطبقه 5نوسازآسانسورسند ملکی
1٫470 میلیارد
80 میلیون وام
خانم ابراهیم نیا
دفتر فنی و مهندسی و کارشناسی املاک کیهان

فروش آپارتمان
144 متر، الهیه، الهیه42

3 خوابهطبقه 1نوسازآسانسورسند ملکی
1٫728 میلیارد
مجید مجتهد
مسکن پناهی
2 نفر

فروش آپارتمان
105 متر، الهیه، رحمانیه43

2 خوابهطبقه 3نوسازآسانسورسند ملکی
1٫239 میلیارد
250 میلیون وام
خانم ابراهیم نیا
دفتر فنی و مهندسی و کارشناسی املاک کیهان

تخلیه
فروش آپارتمان
120 متر، الهیه، الهیه 7 - 8 واحدی

2 خوابهطبقه 1، 2، 3، 4نوسازآسانسورسند ملکی
1٫690 میلیارد
متری 14٫080 میلیون
فرهاد خدمتگذار
املاک محمد زاده
8 نفر

تخلیه
فروش آپارتمان
100 متر، الهیه، الهیه 7 - 8 واحدی

2 خوابههمه 4 طبقهنوسازآسانسورسند ملکی
1٫420 میلیارد
متری 14٫200 میلیون
فرهاد خدمتگذار
املاک محمد زاده
8 نفر

تخلیه
فروش آپارتمان
195 متر، الهیه، الهیه 6 کد 9705

3 خوابهطبقه 5نوسازآسانسورسند ملکی
2٫730 میلیارد
متری 14 میلیون
فرهاد خدمتگذار
املاک محمد زاده
8 نفر

ملک موردنظرتون رو پیدا نکردین؟

کارشناسان 2نبش با همکاری شبکه‌ای از دفاتر املاک معتبر،
درخواست شما رو پیگیری می‌کنند.

تخلیه
فروش آپارتمان
110 متر، الهیه، الهیه 6 کد 9705

2 خوابهطبقه 1، 2، 3، 4نوسازآسانسورسند ملکی
1٫760 میلیارد
متری 16 میلیون
فرهاد خدمتگذار
املاک محمد زاده
8 نفر

تخلیه
فروش آپارتمان
100 متر، الهیه، کد 9705

2 خوابهطبقه 1، 2، 3، 4نوسازآسانسورسند ملکی
1٫600 میلیارد
متری 16 میلیون
فرهاد خدمتگذار
املاک محمد زاده
8 نفر

فروش آپارتمان
125 متر، الهیه، رحمانیه

3 خوابهطبقه 34 سال ساختآسانسورسند ملکی
1٫688 میلیارد

فروش آپارتمان
110 متر، الهیه، امیریه31-آراسته 7/4

طبقه 5آسانسور
1٫350 میلیارد
صباغ صباغ
مسکن مهرآشیان

ویدیو
فروش آپارتمان
135 متر، الهیه، مجیدیه 14

3 خوابهطبقه 315 سال ساختسند ملکیسه نبش
1٫400 میلیارد
متری 10٫370 میلیون
محمد شورگشتی
املاک المان ( میلاد )

ویدیو
فروش آپارتمان
100 متر، الهیه، رحمانیه اوایل

2 خوابههمه 6 طبقهنوسازآسانسورسند ملکی
1٫350 میلیارد
محمد شورگشتی
املاک المان ( میلاد )

ویدیو
فروش آپارتمان
120 متر، الهیه، رحمانیه19

2 خوابهطبقه 3، 4، 5، 6نوسازآسانسورسند ملکی
1٫700 میلیارد
محمد شورگشتی
املاک المان ( میلاد )

ویدیو
فروش آپارتمان
87 متر، الهیه، فلاحی38

2 خوابهطبقه 38 سال ساختآسانسورسند ملکی
1,040,000,000
متری 11٫950 میلیون
محمد شورگشتی
املاک المان ( میلاد )

ویدیو
فروش آپارتمان
175 متر، الهیه، نقویه

3 خوابهطبقه 4نوسازآسانسورسند ملکی
1٫795 میلیارد
محمد شورگشتی
املاک المان ( میلاد )

ویدیو
فروش آپارتمان
110 متر، الهیه، الهیه34

2 خوابهطبقه 31 سال ساختآسانسورسند ملکی
1٫430 میلیارد
متری 13 میلیون
محمد شورگشتی
املاک المان ( میلاد )

ویدیو
فروش آپارتمان
150 متر، الهیه، عصمتیه

3 خوابهطبقه 4نوسازآسانسورسند ملکی
1٫575 میلیارد
متری 10٫500 میلیون
محمد شورگشتی
املاک المان ( میلاد )

فروش آپارتمان
109 متر، الهیه، الهیه6

2 خوابهطبقه 1نوسازآسانسورسند ملکی
1٫500 میلیارد
خانم ابراهیم نیا
دفتر فنی و مهندسی و کارشناسی املاک کیهان

مالک هستید؟

ملک‌تون رو به رایگان آگهی کنین و در معرض دید هزاران مشتری قرار بدین

ثبت رایگان آگهی