خرید فروش آپارتمان در احمدآباد مشهد

تخلیه
فروش آپارتمان
150 متر، احمدآباد، بهشتی

3 خوابهطبقه 6نوسازآسانسورسند آستان قدس
3٫300 میلیارد

فروش آپارتمان
150 متر، احمدآباد، کفایی

3 خوابهطبقه 316 سال ساختسند آستان قدسشمالی
2٫600 میلیارد

فروش آپارتمان
160 متر، احمدآباد، عارف

2 خوابهطبقه 3نوسازآسانسورسند آستان قدس
5٫200 میلیارد

فروش آپارتمان
180 متر، احمدآباد، بهشت

3 خوابهطبقه 3سند آستان قدسغربی
3٫150 میلیارد

فروش آپارتمان
148 متر، احمدآباد، عدالت

3 خوابهطبقه 320 سال ساختجنوبی
3٫330 میلیارد

تخلیه
فروش آپارتمان
300 متر، احمدآباد، ابوذرغفاری

4 خوابهطبقه 5نوسازآسانسورسند آستان قدس
11 میلیارد

فروش آپارتمان
90 متر، احمدآباد، رضا

2 خوابهطبقه 319 سال ساختشرقی و غربی
1٫500 میلیارد
مهندس محمدجواد میرمحمد
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)
227 نفر

تخلیه
فروش آپارتمان
200 متر، احمدآباد، رضا

3 خوابهطبقه 1نوسازآسانسورسند آستان قدس
6٫500 میلیارد

ملک موردنظرتون رو پیدا نکردین؟

کارشناسان 2نبش با همکاری شبکه‌ای از دفاتر املاک معتبر،
درخواست شما رو پیگیری می‌کنند.

تخلیه
فروش آپارتمان
140 متر، احمدآباد، رضا

3 خوابههمه 4 طبقهنوسازآسانسورسند آستان قدس
5٫600 میلیارد
مهندس محمدجواد میرمحمد
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)
227 نفر

فروش آپارتمان
300 متر، احمدآباد، بهشت

3 خوابهطبقه همکف27 سال ساختسند آستان قدسدو ممر
10 میلیارد
متری 33٫330 میلیون
مهندس محمد رضا میرمحمد
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)
20 نفر

فروش آپارتمان
300 متر، احمدآباد، بلوارابوذر

4 خوابهطبقه 5نوسازآسانسورسند ملکی
11٫500 میلیارد
خانم مهندس قاسمی
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)

فروش آپارتمان
170 متر، احمدآباد، بلواررضا

3 خوابهطبقه 5، 6نوسازآسانسورسند آستان قدس
6٫120 میلیارد
متری 36 میلیون
خانم مهندس قاسمی
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)

فروش آپارتمان
330 متر، احمدآباد، ناصرخسرو

4 خوابهطبقه 5نوسازآسانسورسند ملکی
18٫150 میلیارد
خانم مهندس قاسمی
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)

فروش آپارتمان
140 متر، احمدآباد، بلواررضا

3 خوابهطبقه 3آسانسورسند ملکی
4 میلیارد
خانم مهندس قاسمی
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)

فروش آپارتمان
100 متر، احمدآباد، بابک

2 خوابهطبقه 220 سال ساختسند اوقاف
2٫200 میلیارد
خانم مهندس قاسمی
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)

فروش آپارتمان
315 متر، احمدآباد، ابوذرغفاری

4 خوابهطبقه 6نوسازآسانسورسند آستان قدس
12٫915 میلیارد
خانم مهندس قاسمی
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)

تخلیه
فروش آپارتمان
225 متر، احمدآباد، نشاط

3 خوابهطبقه 1نوسازآسانسورسند آستان قدس
7٫875 میلیارد
مهندس مجید تلگردی
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)

تخلیه
فروش آپارتمان
225 متر، احمدآباد، خیابان نشاط

3 خوابهطبقه 1نوسازآسانسورسند آستان قدس
7٫875 میلیارد
مهندس مجید تلگردی
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)

تخلیه
فروش آپارتمان
185 متر، احمدآباد، نشاط

3 خوابهطبقه 2نوسازآسانسورسند آستان قدس
6٫475 میلیارد
مهندس مجید تلگردی
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)

فروش آپارتمان
200 متر، احمدآباد، بابک

3 خوابهطبقه 2، 3، 4نوسازآسانسورسند آستان قدس
7٫200 میلیارد
خانم مهندس بابایی
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)
4 نفر

مالک هستید؟

ملک‌تون رو به رایگان آگهی کنین و در معرض دید هزاران مشتری قرار بدین

ثبت رایگان آگهی