خرید فروش آپارتمان در قدس

فروش آپارتمان
100 متر، بلوار اردستانی، دانش

2 خوابهطبقه 17نوسازآسانسورسند ملکی
1,050,000,000
300 میلیون وام
امیرحسین حسن زاده
املاک مروارید

فروش آپارتمان
109 متر، پونک، پونک

2 خوابهطبقه 8آسانسور
5٫250 میلیارد
متری 48٫170 میلیون

مالک

مالک این ملک

فروش آپارتمان
100 متر، پونک، پونک

2 خوابهطبقه 410 سال ساختآسانسور
4٫790 میلیارد
متری 47٫900 میلیون

شمسایی

مالک این ملک

تخلیه
فروش آپارتمان
125 متر، وردآورد، گرمدره

2 خوابهطبقه 5نوسازآسانسورسند ملکی
1٫650 میلیارد
متری 13٫200 میلیون
محسن علیرضایی
املاک بزرگ جام

تخلیه
فروش آپارتمان
140 متر، وردآورد، گرمدره

2 خوابهطبقه 4نوسازآسانسورسند ملکی
2 میلیارد
متری 14٫290 میلیون
محسن علیرضایی
املاک بزرگ جام

فروش آپارتمان
125 متر، وردآورد، امیر اباد

2 خوابهطبقه 5، 6نوسازآسانسورسند ملکی
1٫750 میلیارد
متری 14 میلیون

فروش آپارتمان
96 متر، وردآورد، امیر اباد

2 خوابهطبقه 3نوسازآسانسورسند ملکی
1٫300 میلیارد
متری 13٫540 میلیون

فروش آپارتمان
135 متر، وردآورد، امیر اباد

2 خوابهطبقه 4نوسازآسانسورسند ملکی
2,055,000,000
متری 15٫220 میلیون

ملک موردنظرتون رو پیدا نکردین؟

کارشناسان 2نبش با همکاری شبکه‌ای از دفاتر املاک معتبر،
درخواست شما رو پیگیری می‌کنند.

فروش آپارتمان
95 متر، وردآورد، امیر اباد

2 خوابهطبقه 2نوسازآسانسورسند ملکی
500 میلیون
متری 5٫260 میلیون

فروش آپارتمان
67 متر، وردآورد، مطهری

1 خوابهطبقه 36 سال ساختآسانسورسند ملکی
1٫300 میلیارد
متری 19٫400 میلیون

مشاورین این ملک

فروش آپارتمان
86 متر، بلوار شورا، خیابان هشت متری

2 خوابهطبقه 65 سال ساختآسانسورسند قولنامه‌ای
600 میلیون
متری 6٫980 میلیون

سلیمان یعقوبیان

مالک این ملک

فروش آپارتمان
130 متر، وردآورد، گرمدره

2 خوابهطبقه 5نوسازآسانسورسند ملکی
1٫770 میلیارد

بدون نام

مالک این ملک

فروش آپارتمان
140 متر، وردآورد، امیرآباد

2 خوابهطبقه 4نوسازآسانسورسند ملکی
1٫980 میلیارد
متری 14٫140 میلیون

بدون نام

مالک این ملک

فروش آپارتمان
140 متر، وردآورد، امیر اباد

2 خوابهطبقه 4نوسازآسانسورسند ملکی
2,055,000,000
متری 14٫680 میلیون

بدون نام

مالک این ملک

فروش آپارتمان
125 متر، وردآورد، امیرآباد

2 خوابهطبقه 5نوسازآسانسورسند ملکی
1٫900 میلیارد
متری 15٫200 میلیون

بدون نام

مالک این ملک

فروش آپارتمان
140 متر، وردآورد، امیرآبادر

2 خوابهطبقه 4نوسازآسانسورسند ملکی
2 میلیارد
متری 14٫290 میلیون

بدون نام

مالک این ملک

فروش آپارتمان
140 متر، وردآورد، امیر اباد

2 خوابهطبقه 4نوسازآسانسورسند ملکی
2,055,000,000
متری 14٫680 میلیون

بدون نام

مالک این ملک

فروش آپارتمان
140 متر، وردآورد، بلوار امیرآباد

2 خوابهطبقه 4نوسازآسانسورسند ملکی
2,050,000,000

بدون نام

مالک این ملک

فروش آپارتمان
140 متر، وردآورد، بلوار امیر آباد

2 خوابهطبقه 4نوسازآسانسورسند ملکی
2,050,000,000

بدون نام

مالک این ملک

فروش آپارتمان
110 متر، وردآورد، گرمدره

2 خوابهطبقه 4نوسازآسانسورسند ملکی
1٫590 میلیارد
متری 14٫450 میلیون

بدون نام

مالک این ملک

مالک هستید؟

ملک‌تون رو به رایگان آگهی کنین و در معرض دید هزاران مشتری قرار بدین

ثبت رایگان آگهی