خرید فروش ویلا در شمال، قیمت 500 میلیون تا 1 میلیارد

تخلیه
فروش ویلا شهرکی
150 متر، امیرآباد، چمستان

2 خوابهنوسازسند ملکی
220 میلیون پیش‌پرداخت
عاطفه احمدی
املاک کیانی
27 نفر

تخلیه
فروش ویلا
200 متر، بهدشت، چمستان

2 خوابهنوسازسند ملکی
250 میلیون پیش‌پرداخت
عاطفه احمدی
املاک کیانی
27 نفر

تخلیه
فروش ویلا جنگلی
270 متر، چمستان، 5

3 خوابهنوسازسند ملکی
700 میلیون
خانم مهدوی
املاک طالبی
1 نفر

تخلیه
فروش ویلا شهرکی
250 متر، جلیکان، 1

4 خوابهنوسازسند ملکیشمالی
700 میلیون
خانم مهدوی
املاک طالبی
1 نفر

تخلیه
فروش ویلا جنگلی
300 متر، چمستان، 5

3 خوابهنوسازسند ملکی
500 میلیون
خانم مهدوی
املاک طالبی
1 نفر

تخلیه
فروش ویلا جنگلی
300 متر، چمستان، 5

3 خوابهنوسازسند ملکی
1 میلیارد
خانم مهدوی
املاک طالبی
1 نفر

تخلیه
فروش ویلا شهرکی
200 متر، جلیکان، 1

2 خوابهنوسازسند ملکیشمالی
700 میلیون
خانم مهدوی
املاک طالبی
1 نفر

ملک موردنظرتون رو پیدا نکردین؟

کارشناسان 2نبش با همکاری شبکه‌ای از دفاتر املاک معتبر،
درخواست شما رو پیگیری می‌کنند.

تخلیه
فروش ویلا شهرکی
300 متر، جوربند، 1

3 خوابهنوسازسند ملکیشمالی
700 میلیون
خانم مهدوی
املاک طالبی
1 نفر

تخلیه
فروش ویلا شهرکی
300 متر، جاده دریا، 1

3 خوابهنوسازسند ملکیشمالی
600 میلیون
خانم مهدوی
املاک طالبی
1 نفر

تخلیه
فروش ویلا شهرکی
300 متر، جلیکان، 1

3 خوابهنوسازسند ملکیشمالی
830 میلیون
خانم مهدوی
املاک طالبی
1 نفر

تخلیه
فروش ویلا جنگلی
200 متر، چمستان، 5

3 خوابهنوسازسند ملکی
550 میلیون
خانم مهدوی
املاک طالبی
1 نفر

تخلیه
فروش ویلا شهرکی
250 متر، جاده دریا، 1

3 خوابهنوسازسند ملکیشمالی
500 میلیون
خانم مهدوی
املاک طالبی
1 نفر

تخلیه
فروش ویلا جنگلی
310 متر، چمستان، 5

3 خوابهنوسازسند ملکی
1 میلیارد
خانم مهدوی
املاک طالبی
1 نفر

تخلیه
فروش ویلا شهرکی
320 متر، سعادت آباد، 1

3 خوابهنوسازسند ملکیشمالی
600 میلیون
خانم مهدوی
املاک طالبی
1 نفر

تخلیه
فروش ویلا شهرکی
250 متر، جلیکان، 1

3 خوابهنوسازسند ملکیشمالی
600 میلیون
خانم مهدوی
املاک طالبی
1 نفر

تخلیه
فروش ویلا شهرکی
250 متر، جلیکان، 1

3 خوابهنوسازسند ملکیشمالی
500 میلیون
خانم مهدوی
املاک طالبی
1 نفر

تخلیه
فروش ویلا شهرکی
250 متر، جاده محمودآباد، 1

3 خوابهنوسازسند ملکیشمالی
650 میلیون
خانم مهدوی
املاک طالبی
1 نفر

تخلیه
فروش ویلا
140 متر، بهدشت، چمستان

2 خوابهنوسازسند ملکی
220 میلیون پیش‌پرداخت
عاطفه احمدی
املاک کیانی
27 نفر

مالک هستید؟

ملک‌تون رو به رایگان آگهی کنین و در معرض دید هزاران مشتری قرار بدین

ثبت رایگان آگهی