خرید فروش ویلا در شمال، قیمت 500 میلیون تا 1 میلیارد