خرید فروش ویلا ساحلی در شمال

فروش ویلا ساحلی
270 متر، چمستان، شهرکی2

4 خوابهنوسازسند ملکی
2 میلیارد
خانم مهدوی
املاک طالبی
1 نفر

فروش ویلا ساحلی
450 متر، رویان، اصلی

4 خوابهنوسازسند ملکیشمالی
1٫250 میلیارد پیش‌پرداخت
مریم کمالی
املاک پارسیا

فروش ویلا ساحلی
235 متر، جاده دریا، داخل بافت

2 خوابهسند ملکی
500 میلیون پیش‌پرداخت
نیلی طهرانی
مشاوراملاک ویرا
92 نفر

تخلیه
فروش ویلا ساحلی
530 متر، خیابان نور، نور

3 خوابهنوسازسند ملکیشمالی
1٫850 میلیارد
خانم میترا محبوب
دفتر فنی مهندسی واملاک ویژن
12 نفر

تخلیه
فروش ویلا ساحلی
221 متر، آزادمون، جاده دریا

3 خوابهنوسازسند ملکیشمالی
1٫800 میلیارد
خانم میترا محبوب
دفتر فنی مهندسی واملاک ویژن
12 نفر

تخلیه
فروش ویلا ساحلی
210 متر، آزادمون، جاده دریا

2 خوابهنوسازسند ملکیشمالی
1 میلیارد
خانم میترا محبوب
دفتر فنی مهندسی واملاک ویژن
12 نفر

تخلیه
فروش ویلا ساحلی
240 متر، خیابان نور، نور

3 خوابهنوسازسند ملکیشمالی
1٫700 میلیارد
خانم میترا محبوب
دفتر فنی مهندسی واملاک ویژن
12 نفر

تخلیه
فروش ویلا ساحلی
230 متر، سرخ رود، سرخرود

3 خوابهنوسازسند ملکیشمالی
1٫300 میلیارد
خانم میترا محبوب
دفتر فنی مهندسی واملاک ویژن
12 نفر

ملک موردنظرتون رو پیدا نکردین؟

کارشناسان 2نبش با همکاری شبکه‌ای از دفاتر املاک معتبر،
درخواست شما رو پیگیری می‌کنند.

تخلیه
فروش ویلا ساحلی
210 متر، سرخ رود، سرخرود

2 خوابهنوسازسند ملکیشمالی
1٫470 میلیارد
خانم میترا محبوب
دفتر فنی مهندسی واملاک ویژن
12 نفر

تخلیه
فروش ویلا ساحلی
360 متر، آزادمون، جاده دریا

4 خوابهنوسازسند ملکیشمالی
2 میلیارد
خانم میترا محبوب
دفتر فنی مهندسی واملاک ویژن
12 نفر

تخلیه
فروش ویلا ساحلی
1000 متر، خیابان نور، نور

2 خوابهنوسازسند ملکیشمالی
1٫600 میلیارد
خانم میترا محبوب
دفتر فنی مهندسی واملاک ویژن
12 نفر

تخلیه
فروش ویلا ساحلی
160 متر، سرخ رود، سرخرود

2 خوابهنوسازسند ملکیشمالی
1٫900 میلیارد
خانم میترا محبوب
دفتر فنی مهندسی واملاک ویژن
12 نفر

تخلیه
فروش ویلا ساحلی
230 متر، آزادمون، جاده دریا

3 خوابهنوسازسند ملکیشمالی
1٫500 میلیارد
خانم میترا محبوب
دفتر فنی مهندسی واملاک ویژن
12 نفر

تخلیه
فروش ویلا ساحلی
180 متر، آزادمون، جاده دریا

2 خوابهنوسازسند ملکیشمالی
1٫200 میلیارد
خانم میترا محبوب
دفتر فنی مهندسی واملاک ویژن
12 نفر

تخلیه
فروش ویلا ساحلی
430 متر، آزادمون، جاده دریا

2 خوابه3 سال ساختشمالی
1٫100 میلیارد
خانم میترا محبوب
دفتر فنی مهندسی واملاک ویژن
12 نفر

تخلیه
فروش ویلا ساحلی
250 متر، آزادمون، جاده دریا

3 خوابهنوسازسند ملکیشمالی
1٫350 میلیارد
خانم میترا محبوب
دفتر فنی مهندسی واملاک ویژن
12 نفر

تخلیه
فروش ویلا ساحلی
240 متر، آزادمون، جاده دریا

2 خوابهنوسازسند ملکیشمالی
1٫250 میلیارد
خانم میترا محبوب
دفتر فنی مهندسی واملاک ویژن
12 نفر

تخلیه
فروش ویلا ساحلی
330 متر، آزادمون، جاده دریا

2 خوابهنوسازسند ملکیشمالی
1٫450 میلیارد
خانم میترا محبوب
دفتر فنی مهندسی واملاک ویژن
12 نفر

تخلیه
فروش ویلا ساحلی
210 متر، خیابان دریا، گلستان

2 خوابهنوسازسند ملکی
1٫450 میلیارد
خانم میترا محبوب
دفتر فنی مهندسی واملاک ویژن
12 نفر

تخلیه
فروش ویلا ساحلی
300 متر، آزادمون، افتاب

2 خوابهنوسازسند ملکی
1٫450 میلیارد
خانم میترا محبوب
دفتر فنی مهندسی واملاک ویژن
12 نفر

مالک هستید؟

ملک‌تون رو به رایگان آگهی کنین و در معرض دید هزاران مشتری قرار بدین

ثبت رایگان آگهی