خرید فروش ویلا جنگلی در شمال

تخلیه
فروش ویلا جنگلی
200 متر، بهدشت، چمستان

3 خوابهنوسازسند ملکی
370 میلیون پیش‌پرداخت
عاطفه احمدی
املاک کیانی
27 نفر

تخلیه
فروش ویلا جنگلی
270 متر، چمستان، 5

3 خوابهنوسازسند ملکی
700 میلیون
خانم مهدوی
املاک طالبی
1 نفر

تخلیه
فروش ویلا جنگلی
300 متر، چمستان، 5

3 خوابهنوسازسند ملکی
500 میلیون
خانم مهدوی
املاک طالبی
1 نفر

تخلیه
فروش ویلا جنگلی
300 متر، چمستان، 5

3 خوابهنوسازسند ملکی
1 میلیارد
خانم مهدوی
املاک طالبی
1 نفر

تخلیه
فروش ویلا جنگلی
450 متر، چمستان، 5

3 خوابهنوسازسند ملکی
2 میلیارد
خانم مهدوی
املاک طالبی
1 نفر

تخلیه
فروش ویلا جنگلی
270 متر، چمستان، 5

3 خوابهنوسازسند ملکی
450 میلیون
خانم مهدوی
املاک طالبی
1 نفر

تخلیه
فروش ویلا جنگلی
250 متر، چمستان، 5

3 خوابهنوسازسند ملکی
450 میلیون
خانم مهدوی
املاک طالبی
1 نفر

تخلیه
فروش ویلا جنگلی
200 متر، چمستان، 5

3 خوابهنوسازسند ملکی
550 میلیون
خانم مهدوی
املاک طالبی
1 نفر

ملک موردنظرتون رو پیدا نکردین؟

کارشناسان 2نبش با همکاری شبکه‌ای از دفاتر املاک معتبر،
درخواست شما رو پیگیری می‌کنند.

تخلیه
فروش ویلا جنگلی
310 متر، چمستان، 5

3 خوابهنوسازسند ملکی
1 میلیارد
خانم مهدوی
املاک طالبی
1 نفر

تخلیه
فروش ویلا جنگلی
250 متر، چمستان، 5

3 خوابهنوسازسند ملکی
750 میلیون
خانم مهدوی
املاک طالبی
1 نفر

تخلیه
فروش ویلا جنگلی
600 متر، چمستان، 5

4 خوابهنوسازسند ملکی
2٫600 میلیارد
خانم مهدوی
املاک طالبی
1 نفر

تخلیه
فروش ویلا جنگلی
300 متر، چمستان، 5

3 خوابهنوسازسند ملکی
650 میلیون
خانم مهدوی
املاک طالبی
1 نفر

تخلیه
فروش ویلا جنگلی
220 متر، چمستان، 5

2 خوابهنوسازسند ملکی
450 میلیون
خانم مهدوی
املاک طالبی
1 نفر

تخلیه
فروش ویلا جنگلی
230 متر، چمستان، 5

3 خوابهنوسازسند ملکی
450 میلیون
خانم مهدوی
املاک طالبی
1 نفر

تخلیه
فروش ویلا جنگلی
400 متر، چمستان، 5

4 خوابهنوسازسند ملکی
1٫300 میلیارد
خانم مهدوی
املاک طالبی
1 نفر

تخلیه
فروش ویلا جنگلی
400 متر، چمستان، 5

3 خوابهنوسازسند ملکی
1٫500 میلیارد
خانم مهدوی
املاک طالبی
1 نفر

تخلیه
فروش ویلا جنگلی
180 متر، چمستان، 5

2 خوابهنوسازسند ملکی
450 میلیون
خانم مهدوی
املاک طالبی
1 نفر

تخلیه
فروش ویلا جنگلی
450 متر، چمستان، 5

3 خوابهنوسازسند ملکی
2 میلیارد
خانم مهدوی
املاک طالبی
1 نفر

تخلیه
فروش ویلا جنگلی
270 متر، چمستان، 5

3 خوابهنوسازسند ملکی
550 میلیون
خانم مهدوی
املاک طالبی
1 نفر

تخلیه
فروش ویلا جنگلی
350 متر، چمستان، 5

3 خوابهنوسازسند ملکی
950 میلیون
خانم مهدوی
املاک طالبی
1 نفر

مالک هستید؟

ملک‌تون رو به رایگان آگهی کنین و در معرض دید هزاران مشتری قرار بدین

ثبت رایگان آگهی