خرید فروش زمین و باغ در سلمانشهر ( متل قو )

فروش زمین
465 متر، بلوار طالقانی، شهرک باران

سند ملکیتراکم متوسط15 متر طول برشرقی و غربی
10 میلیارد
متری 21٫510 میلیون

مشاورین این ملک

فروش زمین
300 متر، دانیال، شهید سلیمی

سند قولنامه‌ای
3٫600 میلیارد
متری 12 میلیون

مشاورین این ملک

فروش زمین
421 متر، کلارآباد، خوشامیان خ الهیه

سند ملکیشمالی و جنوبی
4٫210 میلیارد
متری 10 میلیون
لی لا نادری
مشاورین املاک ایوان
3 نفر

فروش زمین
500 متر، آزادگان، شهرک کوچه اول

سند ملکیتراکم متوسط25 متر طول برشمالی و جنوبی
3 میلیارد
متری 6 میلیون

مشاورین این ملک

فروش زمین
310 متر، متل قو، تازه آباد

سند ملکیشمالی و جنوبی
2٫300 میلیارد
متری 7٫420 میلیون
لی لا نادری
مشاورین املاک ایوان
3 نفر

فروش زمین
370 متر، متل قو، سیسرا نارنج بندبن

سند ملکیشمالی و جنوبی
3٫700 میلیارد
متری 10 میلیون
لی لا نادری
مشاورین املاک ایوان
3 نفر

فروش زمین
215 متر، تیلاکنار، تیلاکنار

سند ملکیتراکم متوسطشمالی و جنوبی
2٫700 میلیارد
متری 12٫560 میلیون
لی لا نادری
مشاورین املاک ایوان
3 نفر

فروش زمین
560 متر، کلارآباد، خیابان چارز

سند ملکیشمالی و جنوبی
3 میلیارد
متری 5٫360 میلیون
لی لا نادری
مشاورین املاک ایوان
3 نفر

ملک موردنظرتون رو پیدا نکردین؟

کارشناسان 2نبش با همکاری شبکه‌ای از دفاتر املاک معتبر،
درخواست شما رو پیگیری می‌کنند.

فروش زمین
460 متر، متل قو، نارنج بند بن

سند ملکیشمالی و جنوبی
9٫200 میلیارد
متری 20 میلیون
محمد زندی
املاک شمیران
3 نفر

فروش زمین
627 متر، متل قو، اسب چین شهرک آرام

سند ملکیشمالی و جنوبی
6٫200 میلیارد
متری 9٫890 میلیون
لی لا نادری
مشاورین املاک ایوان
3 نفر

فروش زمین
300 متر، دانیال، شهید سلیمی

سند قولنامه‌ای
3٫600 میلیارد
متری 12 میلیون

مشاورین این ملک

فروش زمین
1000 متر، کرکاس، کوچه شادی 13

سند ملکی
5٫500 میلیارد
دلفان آذری
مشاورین املاک اکازیون

فروش زمین
500 متر، متل قو، سی سرا

سند ملکیشمالی و جنوبی
6 میلیارد
متری 12 میلیون
لی لا نادری
مشاورین املاک ایوان
3 نفر

فروش زمین
228 متر، متل قو، اسبچین

سند ملکی18 متر طول برسه نبش
2 میلیارد
متری 8٫770 میلیون
محمد زندی
املاک شمیران
3 نفر

فروش زمین
160 متر، خیابان آرا، کراتکوتی

سند قولنامه‌ای8 متر طول برشرقی و غربی
1 میلیارد
متری 6٫250 میلیون
محمد زندی
املاک شمیران
3 نفر

فروش زمین
252 متر، کرکاس، شادی 13

دو نبش
3٫276 میلیارد
متری 13 میلیون

مشاورین این ملک

فروش زمین
315 متر، کلارآباد، آتشنشانی

سند ملکیشمالی و جنوبی
1٫600 میلیارد
متری 5٫080 میلیون
لی لا نادری
مشاورین املاک ایوان
3 نفر

فروش زمین
305 متر، کلارآباد، خ زرودی

سند ملکیشمالی و جنوبی
2٫600 میلیارد
متری 8٫520 میلیون
لی لا نادری
مشاورین املاک ایوان
3 نفر

فروش زمین
305 متر، کلارآباد، زرودی

سند ملکیتراکم متوسطشمالی و جنوبی
2٫500 میلیارد
متری 8٫200 میلیون
لی لا نادری
مشاورین املاک ایوان
3 نفر

فروش زمین
260 متر، متل قو، جیسا

سند ملکیشمالی و جنوبی
1٫500 میلیارد
متری 5٫770 میلیون
لی لا نادری
مشاورین املاک ایوان
3 نفر

مالک هستید؟

با چند کلیک ساده، ملک‌تون رو به‌صورت رایگان در ۲نبش آگهی و در سریع‌ترین زمان ممکن معامله کنید.

ثبت رایگان آگهی
مالک هستید؟