خرید فروش آپارتمان در زیباکنار

تخلیه
فروش آپارتمان
75 متر، زیباکنار، هواشناسی

2 خوابهطبقه 2نوسازسند ملکیشمالی
800 میلیون
45 میلیون وام

مشاورین این ملک

تخلیه
فروش آپارتمان
85 متر، زیباکنار، زیباکنار

2 خوابههمه 3 طبقهنوسازآسانسورسند ملکی
1٫400 میلیارد
عماد باقری توچایی
دفتر مشاور املاک ویلا مسکن

تخلیه
فروش آپارتمان
100 متر، راستی، بهروز قاسمی

2 خوابهطبقه 1نوسازسند ملکی
1٫450 میلیارد
متری 14٫500 میلیون

مشاورین این ملک

تخلیه
فروش آپارتمان
75 متر، زیباکنار، کشاورز

2 خوابهطبقه 3نوسازسند ملکیشمالی
750 میلیون
45 میلیون وام
آبتین علیزاده
املاک ویلا پلاس

فروش آپارتمان
75 متر، زیباکنار، قبل هوا شناسی

1 خوابهطبقه 2نوسازسند ملکیغربی
750 میلیون
45 میلیون وام

بدون نام

مالک این ملک

فروش آپارتمان
100 متر، زیباکنار، جاده زیباکنار

2 خوابهطبقه 21 سال ساختسند ملکیشمالی
222٫222 میلیون
متری 2٫220 میلیون

بدون نام

مالک این ملک

فروش آپارتمان
190 متر، زیباکنار، زیباکنار

4 خوابههمه 2 طبقه4 سال ساختسند ملکیشمالی
1٫400 میلیارد
متری 7٫370 میلیون

بدون نام

مالک این ملک

فروش آپارتمان
82 متر، حومه شهر، منطقه آزاد ، برج طاووس

1 خوابهطبقه 13آسانسور
1٫230 میلیارد
متری 15 میلیون

بدون نام

مالک این ملک

فروش آپارتمان
85 متر، حومه شهر، منطقه آزاد بندرانزلی

1 خوابهطبقه 13آسانسور
1٫275 میلیارد
متری 15 میلیون

بدون نام

مالک این ملک

فروش آپارتمان
90 متر، حومه شهر، منطقه آزاد

2 خوابهطبقه 4آسانسور
885 میلیون
متری 9٫830 میلیون

بدون نام

مالک این ملک

فروش آپارتمان
78 متر، منطقه آزاد، برج طاووس

1 خوابهطبقه 84 سال ساختآسانسورسند ملکی
550 میلیون
متری 7٫050 میلیون

بدون نام

مالک این ملک

فروش آپارتمان
78 متر، منطقه آزاد، مجتمع طاووس

1 خوابهطبقه 9نوسازآسانسورجنوبی
620 میلیون
متری 7٫950 میلیون

بدون نام

مالک این ملک

فروش آپارتمان
60 متر، منطقه آزاد، کاسپین

1 خوابهطبقه 10نوسازآسانسورجنوبی
190 میلیون
متری 3٫170 میلیون

بدون نام

مالک این ملک

فروش آپارتمان
85 متر، منطقه آزاد، جاده زیباکنار

1 خوابهطبقه 5نوسازآسانسورجنوبی
650 میلیون
متری 7٫650 میلیون

بدون نام

مالک این ملک

فروش آپارتمان
65 متر، جاده ساحلی خشکبیجار، اصلی

1 خوابهطبقه 3نوسازآسانسورسند ملکی
160 میلیون
متری 2٫460 میلیون

بدون نام

مالک این ملک
2nabsh logo
راهی سریع و مطمئن برای خانه‌دار شدن

در ۲نبش بین صدها هزار آگهی ثبت‌شده جست‌وجو کنید، به سرعت ملک مورد نظرتون رو پیدا کنید و برای انجام معامله‌ای مطمئن، با مشاورین املاک معتمد و متخصص شهرتون در ارتباط باشید.

نماد اعتماد الکترونیکی