خرید فروش ویلا در رویان

تخلیه
فروش ویلا جنگلی
300 متر، وازیوار، عزت

5 خوابهنوسازسند ملکیشمالی و جنوبی
3 میلیارد پیش‌پرداخت
حسین نوروزی
مشاورین املاک من و تو
75 نفر

تخلیه
فروش ویلا شهرکی
350 متر، سیاهرود، سیاهرود

4 خوابهنوسازشمالی و جنوبی
3 میلیارد پیش‌پرداخت
حسین نوروزی
مشاورین املاک من و تو
75 نفر

تخلیه
فروش ویلا
253 متر، ونوش، کمربندی ونوش

4 خوابهنوسازسند قولنامه‌ایشمالی و جنوبی
2 میلیارد پیش‌پرداخت
حسین نوروزی
مشاورین املاک من و تو
75 نفر

تخلیه
فروش ویلا ساحلی
400 متر، سیاهرود، شهرک

4 خوابهنوسازسند ملکی
5 میلیارد پیش‌پرداخت
خانم مالکی
مشاورین املاک کاژه

تخلیه
فروش ویلا جنگلی
300 متر، وازیوار، وازیوار

4 خوابهنوسازسند ملکی
6 میلیارد
پیش‌پرداخت 3 میلیارد
خانم مهندس ارغوان
املاک تک خونه
14 نفر

فروش ویلا جنگلی
400 متر، ونوش، ونوش

4 خوابهنوسازسند ملکیشمالی و جنوبی
10 میلیارد
خانم مهندس ارغوان
املاک تک خونه
14 نفر
خانم مهندس ارغوان
املاک تک خونه
14 نفر

تخلیه
فروش ویلا ساحلی
1136 متر، دریابیشه، دریابیشه

4 خوابه4 سال ساختسند ملکیشمالی و جنوبی
28 میلیارد
خانم مهندس ارغوان
املاک تک خونه
14 نفر

ملک موردنظرتون رو پیدا نکردین؟

کارشناسان 2نبش با همکاری شبکه‌ای از دفاتر املاک معتبر،
درخواست شما رو پیگیری می‌کنند.

تخلیه
فروش ویلا جنگلی
400 متر، ونوش، خضرتیره

4 خوابهنوسازسند ملکی
6٫500 میلیارد
خانم مهندس ارغوان
املاک تک خونه
14 نفر

تخلیه
فروش ویلا جنگلی
1200 متر، وازیوار، وازیوار

4 خوابهنوسازسند ملکیشمالی و جنوبی
28 میلیارد
خانم مهندس ارغوان
املاک تک خونه
14 نفر

فروش ویلا جنگلی
280 متر، سیاهرود، .

3 خوابهسند ملکی
2٫300 میلیارد پیش‌پرداخت
مائده صفری
کارشناسان مسکن پرشین
3 نفر

تخلیه
فروش ویلا جنگلی
150 متر، رويان، عالم كلا

2 خوابهنوسازسند ملکیشمالی و جنوبی
2 میلیارد
خانم فیاض
املاک تک خونه

تخلیه
فروش ویلا جنگلی
400 متر، ونوش، ونوش

4 خوابهنوسازسند ملکی
7٫500 میلیارد
خانم مهندس ارغوان
املاک تک خونه
14 نفر

فروش ویلا جنگلی
400 متر، وازیوار، .

4 خوابهسند ملکی
3٫500 میلیارد پیش‌پرداخت
مائده صفری
کارشناسان مسکن پرشین
3 نفر

تخلیه
فروش ویلا جنگلی
430 متر، وازیوار، علویکلا

4 خوابهنوسازسند ملکیشمالی و جنوبی
3 میلیارد پیش‌پرداخت
حسین نوروزی
مشاورین املاک من و تو
75 نفر

تخلیه
فروش ویلا جنگلی
296 متر، وازیوار، عالم کلا

4 خوابهنوسازسند ملکیشمالی و جنوبی
2 میلیارد پیش‌پرداخت
حسین نوروزی
مشاورین املاک من و تو
75 نفر

تخلیه
فروش ویلا جنگلی
325 متر، وازیوار، عالم کلا

4 خوابهنوسازسند قولنامه‌ایشرقی و غربی
2 میلیارد پیش‌پرداخت
حسین نوروزی
مشاورین املاک من و تو
75 نفر

تخلیه
فروش ویلا جنگلی
214 متر، بنجکول، بنجکول

4 خوابهنوسازسند ملکیشرقی و غربی
2 میلیارد پیش‌پرداخت
حسین نوروزی
مشاورین املاک من و تو
75 نفر

تخلیه
فروش ویلا جنگلی
200 متر، سیاهرود، سياهرود

3 خوابهنوسازسند ملکیشمالی و جنوبی
3 میلیارد پیش‌پرداخت
خانم فیاض
املاک تک خونه

تخلیه
فروش ویلا جنگلی
274 متر، سیاهرود، سیاهرود

4 خوابهنوسازسند قولنامه‌ایشمالی و جنوبی
3 میلیارد پیش‌پرداخت
حسین نوروزی
مشاورین املاک من و تو
75 نفر

مالک هستید؟

با چند کلیک ساده، ملک‌تون رو به‌صورت رایگان در ۲نبش آگهی و در سریع‌ترین زمان ممکن معامله کنید.

ثبت رایگان آگهی
مالک هستید؟