خرید فروش زمین و باغ در رویان

فروش زمین
400 متر، سیاهرود، شهرک مانلی

سند ملکیتراکم متوسطشمالی و جنوبی
4٫900 میلیارد
متری 12٫250 میلیون
لی لا نادری
مشاورین املاک ایوان
3 نفر

فروش زمین
300 متر، ونوش، دهکده جنگلی چایباغ

سند ملکیتراکم متوسطشمالی و جنوبی
2٫500 میلیارد
متری 8٫330 میلیون
لی لا نادری
مشاورین املاک ایوان
3 نفر

فروش زمین
370 متر، ونوش، البرز

سند ملکیتراکم متوسطشمالی و جنوبی
4 میلیارد
متری 10٫810 میلیون
لی لا نادری
مشاورین املاک ایوان
3 نفر

فروش زمین
700 متر، ونوش، خ البرز .شهرک کوهپا

سند ملکیشمالی و جنوبی
11 میلیارد
متری 15٫710 میلیون
لی لا نادری
مشاورین املاک ایوان
3 نفر

فروش زمین
400 متر، ونوش، ونوش

سند ملکی
5٫400 میلیارد
متری 13٫500 میلیون
خانم مهندس ارغوان
املاک تک خونه
14 نفر

فروش زمین
920 متر، جاده ساحلی، سیسنگان

سند ملکی
10 میلیارد
متری 10٫870 میلیون
خانم مهندس ارغوان
املاک تک خونه
14 نفر

فروش زمین
500 متر، سیاهرود، سیاهرود

سند ملکی
8 میلیارد
متری 16 میلیون
خانم مهندس ارغوان
املاک تک خونه
14 نفر

فروش زمین
400 متر، ونوش، ونوش

سند ملکی
4 میلیارد
متری 10 میلیون
خانم مهندس ارغوان
املاک تک خونه
14 نفر

ملک موردنظرتون رو پیدا نکردین؟

کارشناسان 2نبش با همکاری شبکه‌ای از دفاتر املاک معتبر،
درخواست شما رو پیگیری می‌کنند.

فروش زمین
400 متر، ونوش، ونوش

سند ملکی
4٫400 میلیارد
متری 11 میلیون
خانم مهندس ارغوان
املاک تک خونه
14 نفر

فروش زمین
350 متر، ونوش، ونوش

سند ملکی
4٫550 میلیارد
متری 13 میلیون
خانم مهندس ارغوان
املاک تک خونه
14 نفر

فروش زمین
250 متر، ونوش، کمربندی ونوش

سند قولنامه‌ایتراکم زیادشرقی و غربی
2٫625 میلیارد
حسین نوروزی
مشاورین املاک من و تو
75 نفر

فروش زمین
280 متر، سیاهرود، سیاهرود

سند ملکیتراکم متوسطشمالی و جنوبی
2٫400 میلیارد
متری 8٫570 میلیون
لی لا نادری
مشاورین املاک ایوان
3 نفر

فروش زمین
400 متر، سیاهرود، شهرک مانلی

سند ملکیتراکم متوسطشمالی و جنوبی
4٫900 میلیارد
متری 12٫250 میلیون
لی لا نادری
مشاورین املاک ایوان
3 نفر

فروش زمین
505 متر، سیاهرود، شهرک مهر ویلا

سند ملکیشمالی و جنوبی
7 میلیارد
متری 13٫860 میلیون
لی لا نادری
مشاورین املاک ایوان
3 نفر

فروش زمین
272 متر، سیاهرود، چای باغ

سند ملکیتراکم کمشمالی و جنوبی
2 میلیارد
متری 7٫350 میلیون
لی لا نادری
مشاورین املاک ایوان
3 نفر

فروش زمین
260 متر، سیاهرود، سیاهرود

سند ملکیشمالی و جنوبی
4٫500 میلیارد
متری 17٫310 میلیون
لی لا نادری
مشاورین املاک ایوان
3 نفر

فروش زمین
300 متر، ونوش، خضرتیره شهرک سوما

سند ملکیشمالی و جنوبی
3٫100 میلیارد
متری 10٫330 میلیون
لی لا نادری
مشاورین املاک ایوان
3 نفر

فروش زمین
300 متر، خضرتیره، خضرتیره

سند ملکی
3 میلیارد
متری 10 میلیون
خانم مهندس ارغوان
املاک تک خونه
14 نفر

فروش زمین
530 متر، وازیوار، وازیوار

سند ملکی
10٫600 میلیارد
متری 20 میلیون
خانم مهندس ارغوان
املاک تک خونه
14 نفر

فروش زمین
279 متر، سیاهرود، سیاهرود

سند ملکی
2٫500 میلیارد
متری 8٫960 میلیون
خانم مهندس ارغوان
املاک تک خونه
14 نفر

مالک هستید؟

با چند کلیک ساده، ملک‌تون رو به‌صورت رایگان در ۲نبش آگهی و در سریع‌ترین زمان ممکن معامله کنید.

ثبت رایگان آگهی
مالک هستید؟