خرید، فروش و قیمت آپارتمان در پونک

فروش آپارتمان
145 متر، پونک، پونک

3 خوابهطبقه 4آسانسور
7٫500 میلیارد
متری 51٫720 میلیون
محسن دهقان
مشاورین املاک لاله

فروش آپارتمان
63 متر، پونک، میدان پونک

1 خوابهطبقه 516 سال ساختآسانسور
2 میلیارد
متری 31٫750 میلیون
محسن دهقان
مشاورین املاک لاله

فروش آپارتمان
64 متر، پونک، سردارجنگل

2 خوابهطبقه 516 سال ساختآسانسور
2٫150 میلیارد
متری 33٫590 میلیون
محسن دهقان
مشاورین املاک لاله

فروش آپارتمان
46 متر، پونک، پونک

1 خوابهطبقه 2آسانسور
2 میلیارد
متری 43٫480 میلیون

مالک

مالک این ملک

فروش آپارتمان
64 متر، پونک، پونک

1 خوابهطبقه 13 سال ساختآسانسور
3 میلیارد
متری 46٫880 میلیون

مالک

مالک این ملک

فروش آپارتمان
112 متر، پونک، پونک

3 خوابهطبقه 28 سال ساختآسانسور
4٫850 میلیارد
متری 43٫300 میلیون

مالک

مالک این ملک

فروش آپارتمان
69 متر، پونک، پونک

2 خوابهطبقه 112 سال ساختآسانسور
2٫200 میلیارد
متری 31٫880 میلیون

پاشایی

مالک این ملک

فروش آپارتمان
95 متر، پونک، پونک

2 خوابهطبقه 51 سال ساختآسانسور
3٫800 میلیارد
متری 40 میلیون

محمدی

مالک این ملک

ملک موردنظرتون رو پیدا نکردین؟

کارشناسان 2نبش با همکاری شبکه‌ای از دفاتر املاک معتبر،
درخواست شما رو پیگیری می‌کنند.

فروش آپارتمان
71 متر، پونک، پونک

2 خوابهطبقه 313 سال ساخت
1٫990 میلیارد
متری 28٫030 میلیون

مالک

مالک این ملک

فروش آپارتمان
75 متر، پونک، پونک

2 خوابهطبقه 45 سال ساختآسانسور
3٫200 میلیارد
متری 42٫670 میلیون

ناصحی

مالک این ملک

فروش آپارتمان
115 متر، پونک، پونک

2 خوابهطبقه 112 سال ساختآسانسور
4٫400 میلیارد
متری 38٫260 میلیون

مالک

مالک این ملک

فروش آپارتمان
87 متر، پونک، پونک

2 خوابهطبقه 210 سال ساختآسانسور
3٫700 میلیارد
متری 42٫530 میلیون

مالک

مالک این ملک

فروش آپارتمان
95 متر، پونک، پونک

2 خوابهطبقه 318 سال ساختآسانسور
3٫600 میلیارد
متری 37٫890 میلیون

رحمانی

مالک این ملک

فروش آپارتمان
64 متر، پونک، پونک

2 خوابهطبقه 413 سال ساختآسانسور
2٫480 میلیارد
متری 38٫750 میلیون

مالگ

مالک این ملک

فروش آپارتمان
70 متر، پونک، پونک

2 خوابهطبقه 211 سال ساختآسانسور
2٫520 میلیارد
متری 36 میلیون

مستوفی

مالک این ملک

فروش آپارتمان
85 متر، پونک، پونک

2 خوابهطبقه 29 سال ساختآسانسور
3٫300 میلیارد
متری 38٫820 میلیون

مدیری

مالک این ملک

فروش آپارتمان
60 متر، پونک، پونک

1 خوابهطبقه 214 سال ساخت
1٫900 میلیارد
متری 31٫670 میلیون

مالک

مالک این ملک

فروش آپارتمان
64 متر، پونک، پونک

2 خوابهطبقه 46 سال ساختآسانسور
2٫300 میلیارد
متری 35٫940 میلیون

مالک

مالک این ملک

فروش آپارتمان
82 متر، پونک، پونک

2 خوابهطبقه 7آسانسور
2٫780 میلیارد
متری 33٫900 میلیون

مالک

مالک این ملک

فروش آپارتمان
53 متر، پونک، پونک

1 خوابهطبقه 213 سال ساخت
1٫650 میلیارد
متری 31٫130 میلیون

مالک

مالک این ملک

مالک هستید؟

ملک‌تون رو به رایگان آگهی کنین و در معرض دید هزاران مشتری قرار بدین

ثبت رایگان آگهی