خرید، فروش و قیمت آپارتمان در نیاوران

ویدیو
فروش آپارتمان
220 متر، نیاوران، نیاوران

3 خوابهطبقه 32 سال ساختآسانسور
25 میلیارد
آقای صبوری
املاک چشم انداز زعفرانیه

ویدیو
فروش آپارتمان
166 متر، نیاوران، نیاوران

3 خوابهطبقه 513 سال ساختآسانسور
9٫900 میلیارد
آرین رایان
املاک چشم انداز زعفرانیه

فروش آپارتمان
92 متر، نیاوران، نیاوران

2 خوابهطبقه 510 سال ساختآسانسور
6٫500 میلیارد
متری 70٫650 میلیون
آقای تدین
مسکن ویرا

فروش آپارتمان
120 متر، نیاوران، نیاوران

2 خوابهطبقه 25 سال ساختآسانسور
10 میلیارد
متری 83٫330 میلیون
آقای تدین
مسکن ویرا

تخلیه
فروش آپارتمان
200 متر، نیاوران، خیابان شفیعی

3 خوابهطبقه 5نوسازآسانسورسند ملکی
22 میلیارد
علی اربابیان
مسکن ایران دلتا

فروش آپارتمان
110 متر، نیاوران، نیاوران

طبقه 24 سال ساختآسانسور
7 میلیارد
متری 63٫640 میلیون
آقا شیخی
مسکن ویرا

فروش آپارتمان
120 متر، نیاوران، نیاوران

طبقه 2نوسازآسانسور
11٫500 میلیارد
متری 95٫830 میلیون
آقا شیخی
مسکن ویرا

فروش آپارتمان
170 متر، نیاوران، نیاوران

طبقه 6نوسازآسانسور
21 میلیارد
متری 123٫530 میلیون
آقا شیخی
مسکن ویرا

ملک موردنظرتون رو پیدا نکردین؟

کارشناسان 2نبش با همکاری شبکه‌ای از دفاتر املاک معتبر،
درخواست شما رو پیگیری می‌کنند.

تخلیه
فروش آپارتمان
312 متر، نیاوران، چراغی پلاک 11

4 خوابهطبقه 56 سال ساختآسانسورسند ملکی
31 میلیارد
علی اربابیان
مسکن ایران دلتا

تخلیه
فروش آپارتمان
260 متر، با هنر، باهنر

3 خوابهطبقه 3نوسازآسانسورسند ملکی
23 میلیارد
علی اربابیان
مسکن ایران دلتا

فروش آپارتمان
90 متر، نیاوران، نیاوران

2 خوابهطبقه 3آسانسور
8٫400 میلیارد
متری 93٫330 میلیون

مالک

مالک این ملک

فروش آپارتمان
196 متر، نیاوران، نیاوران

3 خوابهطبقه 23 سال ساختآسانسور
90 میلیون
متری 459 هزار

مالک

مالک این ملک

فروش آپارتمان
247 متر، نیاوران، نیاوران

3 خوابهطبقه 5آسانسور
26٫400 میلیارد
متری 106٫880 میلیون

مالک

مالک این ملک

فروش آپارتمان
2700 متر، نیاوران، نیاوران

همه 6 طبقهنوسازآسانسور
440 میلیارد
آقای صبوری
املاک چشم انداز زعفرانیه

فروش آپارتمان
265 متر، نیاوران، نیاوران

3 خوابهطبقه 64 سال ساختآسانسور
20 میلیارد
متری 75٫470 میلیون

مالک

مالک این ملک

فروش آپارتمان
404 متر، نیاوران، نیاوران

4 خوابهطبقه 58 سال ساختآسانسور
32 میلیارد
متری 79٫210 میلیون

مالک

مالک این ملک

فروش آپارتمان
200 متر، نیاوران، نیاوران

3 خوابهطبقه 21 سال ساختآسانسور
19 میلیارد
متری 95 میلیون

مالک

مالک این ملک

فروش آپارتمان
230 متر، نیاوران، نیاوران

3 خوابهطبقه 2آسانسور
16٫500 میلیارد
متری 71٫740 میلیون

مالک

مالک این ملک

فروش آپارتمان
500 متر، نیاوران، نیاوران

5 خوابهطبقه 14آسانسور
47٫500 میلیارد
متری 95 میلیون

مالک

مالک این ملک

فروش آپارتمان
220 متر، نیاوران، یاوران

3 خوابهطبقه 2آسانسور
27 میلیارد
متری 122٫730 میلیون

مالک

مالک این ملک

مالک هستید؟

ملک‌تون رو به رایگان آگهی کنین و در معرض دید هزاران مشتری قرار بدین

ثبت رایگان آگهی