خرید، فروش و قیمت آپارتمان در مجیدیه

فروش آپارتمان
85 متر، نارمک، نارمک

طبقه 45 سال ساختآسانسور
3,060,000,000
متری 36 میلیون
اقای کمالی
مسکن ویرا

فروش آپارتمان
64 متر، مجیدیه، مجیدیه

2 خوابهطبقه 18 سال ساختآسانسور
2٫100 میلیارد
متری 32٫810 میلیون

مالک

مالک این ملک

فروش آپارتمان
99 متر، مجیدیه، مجیدیه

2 خوابهطبقه 1آسانسور
3٫200 میلیارد
متری 32٫320 میلیون

مالک

مالک این ملک

فروش آپارتمان
92 متر، مجیدیه، مجیدیه

2 خوابهطبقه 1آسانسور
5٫336 میلیارد
متری 58 میلیون

مالک

مالک این ملک

فروش آپارتمان
47 متر، مجیدیه، خیابان صفایی

1 خوابهطبقه 45 سال ساخت
1٫100 میلیارد
متری 23٫400 میلیون

مالک

مالک این ملک

فروش آپارتمان
37 متر، مجیدیه، مجیدیه

1 خوابهطبقه 25 سال ساخت
930 میلیون
متری 25٫140 میلیون

مالک

مالک این ملک

فروش آپارتمان
60 متر، مجیدیه، مجیدیه شمالی

2 خوابهطبقه 35 سال ساختآسانسور
1٫680 میلیارد
متری 28 میلیون

مالک

مالک این ملک

فروش آپارتمان
77 متر، مجیدیه، مجیدیه

1 خوابهطبقه همکف26 سال ساخت
1٫620 میلیارد
متری 21٫040 میلیون

مالک

مالک این ملک

ملک موردنظرتون رو پیدا نکردین؟

کارشناسان 2نبش با همکاری شبکه‌ای از دفاتر املاک معتبر،
درخواست شما رو پیگیری می‌کنند.

فروش آپارتمان
70 متر، مجیدیه، مجیدیه

2 خوابهطبقه 415 سال ساخت
1٫890 میلیارد
متری 27 میلیون

مالک

مالک این ملک

فروش آپارتمان
38 متر، مجیدیه، مجیدیه

1 خوابهطبقه 4
860 میلیون
متری 22٫630 میلیون

نراقی

مالک این ملک

فروش آپارتمان
43 متر، مجیدیه، مجیدیه

1 خوابهطبقه 2سند ملکیجنوبی
1 میلیارد

مشاورین این ملک

فروش آپارتمان
52 متر، مجیدیه، مجیدیه

1 خوابهطبقه 223 سال ساختسند ملکیجنوبی
1٫400 میلیارد
متری 26٫920 میلیون

مشاورین این ملک

فروش آپارتمان
30 متر، مجیدیه، مجیدیه

1 خوابهطبقه 218 سال ساختسند ملکیشمالی
690 میلیون
متری 23 میلیون

مشاورین این ملک

فروش آپارتمان
61 متر، مجیدیه، مجیدیه

2 خوابهطبقه 49 سال ساختآسانسورسند ملکی
1٫830 میلیارد
متری 30 میلیون

مشاورین این ملک

تخلیه
فروش آپارتمان
51 متر، مجیدیه، مجیدیه

1 خوابهطبقه 112 سال ساختسند ملکیجنوبی
1٫600 میلیارد
متری 31٫370 میلیون

مشاورین این ملک

فروش آپارتمان
50 متر، مجیدیه، مجیدیه

1 خوابهطبقه 122 سال ساختسند قولنامه‌ایشمالی
1 میلیارد
متری 20 میلیون

مشاورین این ملک

تخلیه
فروش آپارتمان
65 متر، مجیدیه، مجیدیه

2 خوابهطبقه 3آسانسورسند ملکیشمالی
2٫250 میلیارد
متری 34٫610 میلیون

مشاورین این ملک

فروش آپارتمان
125 متر، سمنگان، سمنگان

2 خوابهطبقه 1سند ملکیشمالی
4٫750 میلیارد
متری 38 میلیون

مشاورین این ملک

تخلیه
فروش آپارتمان
127 متر، مجیدیه، مجیدیه

3 خوابهطبقه 1آسانسورسند ملکی
4٫826 میلیارد
متری 38 میلیون

مشاورین این ملک

تخلیه
فروش آپارتمان
90 متر، مجیدیه، مجیدیه

2 خوابهطبقه 318 سال ساختسند ملکیجنوبی
2٫200 میلیارد
متری 24٫440 میلیون

مشاورین این ملک

مالک هستید؟

ملک‌تون رو به رایگان آگهی کنین و در معرض دید هزاران مشتری قرار بدین

ثبت رایگان آگهی