خرید، فروش و قیمت آپارتمان در شهرک غرب

فروش آپارتمان
139 متر، شهرک غرب، شهرک غرب

3 خوابهطبقه 23 سال ساختآسانسور
9٫400 میلیارد
متری 67٫630 میلیون

مالک

مالک این ملک

فروش آپارتمان
110 متر، شهرک غرب، شهرک غرب

2 خوابهطبقه 23 سال ساختآسانسور
6 میلیارد
متری 54٫550 میلیون

اذری

مالک این ملک

فروش آپارتمان
250 متر، شهرک غرب، شهرک غرب

3 خوابهطبقه 3آسانسور
19 میلیارد
متری 76 میلیون

قیطاسی

مالک این ملک

فروش آپارتمان
160 متر، شهرک غرب، ایران زمین

طبقه 125 سال ساختآسانسور
11٫400 میلیارد
متری 71٫250 میلیون
کاوه رضایی
مسکن ویرا

فروش آپارتمان
132 متر، شهرک غرب، گل افشان سوم

طبقه 425 سال ساختآسانسور
7٫772 میلیارد
متری 58٫880 میلیون
کاوه رضایی
مسکن ویرا

فروش آپارتمان
118 متر، شهرک غرب، بلوار دریا

3 خوابهطبقه 215 سال ساخت
6 میلیارد
متری 50٫850 میلیون

سوری

مالک این ملک

فروش آپارتمان
128 متر، شهرک غرب، فلامک شمالی

3 خوابهطبقه 23 سال ساختآسانسور
12٫800 میلیارد
متری 100 میلیون

سینا

مالک این ملک

فروش آپارتمان
154 متر، شهرک غرب، شهرک غرب

3 خوابهطبقه 423 سال ساختآسانسور
9 میلیارد
متری 58٫440 میلیون

سام

مالک این ملک

ملک موردنظرتون رو پیدا نکردین؟

کارشناسان 2نبش با همکاری شبکه‌ای از دفاتر املاک معتبر،
درخواست شما رو پیگیری می‌کنند.

فروش آپارتمان
135 متر، شهرک غرب، شهرک غرب

3 خوابهطبقه 11 سال ساختآسانسور
7٫425 میلیارد
متری 55 میلیون

رادان

مالک این ملک

فروش آپارتمان
160 متر، شهرک غرب، شهرک غرب

3 خوابهطبقه 2آسانسور
17٫600 میلیارد
متری 110 میلیون

امینی

مالک این ملک

فروش آپارتمان
120 متر، شهرک غرب، شهرک غرب

2 خوابهطبقه 6آسانسور
9٫500 میلیارد
متری 79٫170 میلیون

بیات

مالک این ملک

فروش آپارتمان
103 متر، شهرک غرب، شهرک غرب

2 خوابهطبقه 3آسانسور
10,244,000,000
متری 99٫460 میلیون

شوقی

مالک این ملک

فروش آپارتمان
97 متر، شهرک غرب، شهرک غرب

1 خوابهطبقه 227 سال ساختآسانسور
8٫970 میلیارد
متری 92٫470 میلیون

منصف

مالک این ملک

فروش آپارتمان
135 متر، شهرک غرب، شهرک غرب

3 خوابهطبقه 5آسانسور
14٫500 میلیارد
متری 107٫410 میلیون

بهشتی

مالک این ملک

فروش آپارتمان
140 متر، شهرک غرب، شهرک غرب

3 خوابهطبقه 23 سال ساختآسانسور
9٫700 میلیارد
متری 69٫290 میلیون

رادمرد

مالک این ملک

فروش آپارتمان
135 متر، شهرک غرب، شهرک غرب

3 خوابهطبقه 311 سال ساختآسانسور
9 میلیارد
متری 66٫670 میلیون

بهزاد

مالک این ملک

فروش آپارتمان
96 متر، شهرک غرب، شهرک غرب

2 خوابهطبقه 114 سال ساخت
5 میلیارد
متری 52٫080 میلیون

رادان

مالک این ملک

فروش آپارتمان
100 متر، شهرک غرب، شهرک غرب

2 خوابهطبقه 11آسانسور
10 میلیارد
متری 100 میلیون

مالک

مالک این ملک

فروش آپارتمان
120 متر، شهرک غرب، شهرک غرب

2 خوابهطبقه 110 سال ساختآسانسور
7٫700 میلیارد
متری 64٫170 میلیون

مالک

مالک این ملک

فروش آپارتمان
117 متر، شهرک غرب، شهرک غرب

3 خوابهطبقه همکف13 سال ساختآسانسور
6,080,000,000
متری 51٫970 میلیون

نعمتی

مالک این ملک

مالک هستید؟

ملک‌تون رو به رایگان آگهی کنین و در معرض دید هزاران مشتری قرار بدین

ثبت رایگان آگهی