خرید آپارتمان در خیابان پیروزی تهران

فروش آپارتمان
104 متر، خیابان پیروزی، نبرد شمالی - چهارراه فرزانه

2 خوابهطبقه 48 سال ساختآسانسورسند ملکی
2٫460 میلیارد
متری 23٫650 میلیون

مشاورین این ملک

تخلیه
فروش آپارتمان
87 متر، خیابان پیروزی، خیابان اول نیروی هوایی

2 خوابهطبقه 3نوسازآسانسورسند ملکی
3٫306 میلیارد
متری 38 میلیون

مشاورین این ملک

فروش آپارتمان
40 متر، خیابان پیروزی، پیروزی

1 خوابهطبقه 43 سال ساختآسانسور
1 میلیارد
متری 25 میلیون

مالک

مالک این ملک

فروش آپارتمان
47 متر، خیابان پیروزی، پیروزی

1 خوابهطبقه 315 سال ساخت
1٫280 میلیارد
متری 27٫230 میلیون

مالک

مالک این ملک

فروش آپارتمان
117 متر، خیابان پیروزی، پیروزی

2 خوابهطبقه 46 سال ساختآسانسور
3٫159 میلیارد
متری 27 میلیون

مالک

مالک این ملک

فروش آپارتمان
54 متر، خیابان پیروزی، پیروزی

1 خوابهطبقه 3آسانسور
1,070,000,000
متری 19٫810 میلیون

مالک

مالک این ملک

فروش آپارتمان
71 متر، خیابان پیروزی، پیروزی

2 خوابهطبقه 215 سال ساخت
1٫550 میلیارد
متری 21٫830 میلیون

مالگ

مالک این ملک

تخلیه
فروش آپارتمان
70 متر، خیابان پیروزی، زینتی افخم/کوچه محمدی جعفری

2 خوابهطبقه 16 سال ساختآسانسورسند ملکی
1٫750 میلیارد
متری 25 میلیون

مشاورین این ملک

ملک موردنظرتون رو پیدا نکردین؟

کارشناسان 2نبش با همکاری شبکه‌ای از دفاتر املاک معتبر،
درخواست شما رو پیگیری می‌کنند.

تخلیه
فروش آپارتمان
85 متر، خیابان پیروزی، کلینی

2 خوابهطبقه 3نوسازآسانسورسند ملکی
2٫100 میلیارد
متری 24٫710 میلیون

مشاورین این ملک

فروش آپارتمان
71 متر، خیابان پیروزی، پیروزی

2 خوابهطبقه 414 سال ساخت
1٫180 میلیارد
متری 16٫620 میلیون

عباسی

مالک این ملک

فروش آپارتمان
76 متر، خیابان پیروزی، پیروزی

2 خوابهطبقه 1آسانسور
1٫600 میلیارد
متری 21٫050 میلیون

امین

مالک این ملک

فروش آپارتمان
92 متر، خیابان پیروزی، پیروزی

2 خوابهطبقه 318 سال ساختآسانسور
3,050,000,000
متری 33٫150 میلیون

مالک

مالک این ملک

فروش آپارتمان
50 متر، خیابان پیروزی، پیروزی

1 خوابهطبقه 13 سال ساختآسانسور
1,070,000,000
متری 21٫400 میلیون

مالک

مالک این ملک

فروش آپارتمان
42 متر، خیابان پیروزی، پیروزی

1 خوابهطبقه 42 سال ساخت
900 میلیون
متری 21٫430 میلیون

مالک

مالک این ملک

فروش آپارتمان
42 متر، خیابان پیروزی، پیروزی

1 خوابهطبقه 42 سال ساخت
900 میلیون
متری 21٫430 میلیون

مالک

مالک این ملک

فروش آپارتمان
51 متر، خیابان پیروزی، پیروزی

1 خوابهطبقه 37 سال ساخت
1٫300 میلیارد
متری 25٫490 میلیون

بهلولی

مالک این ملک

فروش آپارتمان
80 متر، خیابان پیروزی، پیروزی

2 خوابهطبقه 312 سال ساختآسانسور
1٫650 میلیارد
متری 20٫630 میلیون

مالک

مالک این ملک

فروش آپارتمان
43 متر، خیابان پیروزی، پیروزی

1 خوابهطبقه 46 سال ساختآسانسور
850 میلیون
متری 19٫770 میلیون

افشار

مالک این ملک

فروش آپارتمان
112 متر، خیابان پیروزی، پیروزی

2 خوابهطبقه 1آسانسور
3,050,000,000
متری 27٫230 میلیون

مالک

مالک این ملک

فروش آپارتمان
82 متر، خیابان پیروزی، پیروزی

2 خوابهطبقه 95 سال ساختآسانسور
1٫500 میلیارد
متری 18٫290 میلیون

مالک

مالک این ملک

مالک هستید؟

ملک‌تون رو به رایگان آگهی کنین و در معرض دید هزاران مشتری قرار بدین

ثبت رایگان آگهی