خرید آپارتمان در جنوب تهران

فروش آپارتمان
48 متر، خیابان جمهوری، نواب خیابان کلهر

طبقه 1آسانسور
1٫550 میلیارد
متری 32٫290 میلیون
علی اسکندری
آی هوم پردیس

فروش آپارتمان
59 متر، انقلاب، کارگر جنوبی

1 خوابهطبقه 47 سال ساختآسانسورسند ملکی
1٫700 میلیارد
متری 28٫810 میلیون

مشاورین این ملک

خانم امامی
آی هوم پردیس

فروش آپارتمان
48 متر، تیموری، نواب خیابان کلهر

طبقه 1آسانسور
1٫550 میلیارد
متری 32٫290 میلیون
خانم امامی
آی هوم پردیس

فروش آپارتمان
48 متر، اکبری، نواب خیابان کلهر

طبقه 1آسانسور
1٫550 میلیارد
متری 32٫290 میلیون
علی اسکندری
آی هوم پردیس

فروش آپارتمان
48 متر، خیابان اسکندری، نواب خیابان کلهر

طبقه 1آسانسور
1٫550 میلیارد
متری 32٫290 میلیون
علی اسکندری
آی هوم پردیس

فروش آپارتمان
48 متر، بهبودی، نواب خیابان کلهر

طبقه 1آسانسور
1٫550 میلیارد
متری 32٫290 میلیون
خانم امامی
آی هوم پردیس

فروش آپارتمان
48 متر، خیابان جمهوری، نواب خیابان کلهر

طبقه 1آسانسور
1٫550 میلیارد
متری 32٫290 میلیون
خانم امامی
آی هوم پردیس

ملک موردنظرتون رو پیدا نکردین؟

کارشناسان 2نبش با همکاری شبکه‌ای از دفاتر املاک معتبر،
درخواست شما رو پیگیری می‌کنند.

فروش آپارتمان
55 متر، دروازه شمیران، خیابان کفایی امانی

1 خوابهطبقه 219 سال ساختسند ملکیغربی
1٫120 میلیارد
متری 20٫360 میلیون

مشاورین این ملک

فروش آپارتمان
119 متر، دروازه شمیران، خیابان همایون ناطقی

3 خوابهطبقه همکفبالای 30 سال ساختسند ملکیدو نبش
2٫750 میلیارد
متری 23٫110 میلیون

مشاورین این ملک

تخلیه
فروش آپارتمان
63 متر، خیابان انقلاب، پیچ شمیران - کوچه نفیسی

1 خوابهطبقه 321 سال ساختسند ملکیشرقی
1٫450 میلیارد
متری 23٫020 میلیون

مشاورین این ملک

فروش آپارتمان
90 متر، خیابان اسکندری، بین کلهر و ازادی

2 خوابهطبقه 23 سال ساختآسانسورسند ملکی
2٫800 میلیارد
متری 31٫110 میلیون

مشاورین این ملک

فروش آپارتمان
90 متر، خیابان جمهوری، اسد جمالی

2 خوابهطبقه 420 سال ساختسند ملکی
2 میلیارد
متری 22٫220 میلیون

مشاورین این ملک

فروش آپارتمان
87 متر، دروازه شمیران، كلهر

2 خوابهطبقه 55 سال ساختآسانسورسند ملکی
3 میلیارد
متری 34٫480 میلیون

مشاورین این ملک

فروش آپارتمان
55 متر، خیابان اسکندری، بوستان سعدی کوچه سالار

1 خوابهطبقه 3نوسازآسانسورسند ملکی
1٫500 میلیارد
متری 27٫270 میلیون

مشاورین این ملک

فروش آپارتمان
70 متر، خیابان انقلاب، قبل از پیچ شمیران کوچه شهردار

1 خوابهطبقه 427 سال ساختسند ملکیجنوبی
1٫600 میلیارد
متری 22٫860 میلیون

مشاورین این ملک

فروش آپارتمان
106 متر، حافظ، حافظ

2 خوابهطبقه 425 سال ساختآسانسورشمالی
2٫600 میلیارد

مشاورین این ملک

فروش آپارتمان
80 متر، میدان آزادی، آزادی

2 خوابهطبقه 520 سال ساختآسانسورسند ملکی
2٫200 میلیارد
متری 27٫500 میلیون

مشاورین این ملک

فروش آپارتمان
98 متر، خیابان کارگر، کارگر شمالی

2 خوابهطبقه 46 سال ساختآسانسورسند ملکی
5٫250 میلیارد

مشاورین این ملک

فروش آپارتمان
87 متر، خیابان کارگر، کارگر شمالی

2 خوابهطبقه 1آسانسورسند ملکیشمالی
4٫800 میلیارد
متری 57٫470 میلیون

مشاورین این ملک

مالک هستید؟

ملک‌تون رو به رایگان آگهی کنین و در معرض دید هزاران مشتری قرار بدین

ثبت رایگان آگهی