خرید آپارتمان در جماران تهران

تخلیه
فروش آپارتمان
420 متر، با هنر، صادقی قمی

4 خوابهطبقه 7نوسازآسانسورسند ملکی
68 میلیارد
علی اربابیان
مسکن ایران دلتا

تخلیه
فروش آپارتمان
360 متر، با هنر، چراغی

4 خوابهطبقه 51 سال ساختآسانسورسند ملکی
38 میلیارد
علی اربابیان
مسکن ایران دلتا

تخلیه
فروش آپارتمان
200 متر، با هنر، جمشیدیه

3 خوابهطبقه 2نوسازآسانسورسند ملکی
26 میلیارد
علی اربابیان
مسکن ایران دلتا

تخلیه
فروش آپارتمان
250 متر، با هنر، صادقی قمی

3 خوابهطبقه 1نوسازآسانسورسند ملکی
40 میلیارد
علی اربابیان
مسکن ایران دلتا

تخلیه
فروش آپارتمان
290 متر، با هنر، سه راه یاسر

4 خوابهطبقه 1317 سال ساختآسانسورسند ملکی
33٫350 میلیارد
متری 115 میلیون
دنیا تهرانی
گروه مشاوران املاک MY REC
1 نفر

تخلیه
فروش آپارتمان
155 متر، جماران، نیاوران، یاسر

3 خوابهطبقه 3نوسازآسانسورسند ملکی
18٫600 میلیارد
متری 120 میلیون
دنیا تهرانی
گروه مشاوران املاک MY REC
1 نفر

تخلیه
فروش آپارتمان
120 متر، جماران، نیاوران، خیابان یاسر

2 خوابهطبقه 1، 2، 3، 4نوسازآسانسورسند ملکی
14٫400 میلیارد
متری 120 میلیون
دنیا تهرانی
گروه مشاوران املاک MY REC
1 نفر

تخلیه
فروش آپارتمان
200 متر، جمشیدیه، نیاوران، جمشیدیه

3 خوابهطبقه 55 سال ساختآسانسورسند ملکی
15 میلیارد
متری 75 میلیون
دنیا تهرانی
گروه مشاوران املاک MY REC
1 نفر

ملک موردنظرتون رو پیدا نکردین؟

کارشناسان 2نبش با همکاری شبکه‌ای از دفاتر املاک معتبر،
درخواست شما رو پیگیری می‌کنند.

تخلیه
فروش آپارتمان
270 متر، با هنر، عمار

3 خوابهطبقه 11نوسازآسانسورسند ملکی
33٫500 میلیارد
رضا کبیر
مسکن ایران دلتا
10 نفر

تخلیه
فروش آپارتمان
355 متر، با هنر، یاسر

4 خوابهطبقه 51 سال ساختآسانسورسند ملکی
39٫300 میلیارد
رضا کبیر
مسکن ایران دلتا
10 نفر

فروش آپارتمان
107 متر، منظریه، منظریه جنوبی

2 خوابهطبقه 311 سال ساختآسانسورسند ملکی
6٫300 میلیارد
متری 58٫870 میلیون

مشاورین این ملک

تخلیه
فروش آپارتمان
72 متر، منظریه، منظریه شمالی

2 خوابهطبقه 52 سال ساختآسانسورسند ملکی
6٫840 میلیارد
متری 95 میلیون

مشاورین این ملک

تخلیه
فروش آپارتمان
214 متر، جماران، تبریزی

4 خوابهطبقه 110 سال ساختآسانسورسند ملکی
13٫500 میلیارد
متری 63٫080 میلیون
سید عادل حسینی
املاک هیلتاپ

فروش آپارتمان
260 متر، با هنر، نیاوران، خیابان باهنر

4 خوابهطبقه 56 سال ساختآسانسورسند ملکی
23٫400 میلیارد
متری 90 میلیون
دنیا تهرانی
گروه مشاوران املاک MY REC
1 نفر

تخلیه
فروش آپارتمان
230 متر، با هنر، نیاوران

3 خوابهطبقه 6آسانسورسند ملکیشمالی و جنوبی
25 میلیارد
متری 108٫700 میلیون
دنیا تهرانی
گروه مشاوران املاک MY REC
1 نفر

تخلیه
فروش آپارتمان
168 متر، با هنر، صادقی قمی

2 خوابهطبقه همکفنوسازآسانسورسند ملکی
27 میلیارد
علی اربابیان
مسکن ایران دلتا

تخلیه
فروش آپارتمان
240 متر، جمشیدیه، 24

3 خوابهطبقه 1، 5نوسازآسانسورسند ملکی
24 میلیارد
علی اربابیان
مسکن ایران دلتا

تخلیه
فروش آپارتمان
218 متر، با هنر، صادقی قمی

3 خوابهطبقه 1نوسازآسانسورسند ملکی
35 میلیارد
علی اربابیان
مسکن ایران دلتا

تخلیه
فروش آپارتمان
420 متر، با هنر، صادقی قمی

4 خوابهطبقه 2نوسازآسانسورسند ملکی
68 میلیارد
علی اربابیان
مسکن ایران دلتا

تخلیه
فروش آپارتمان
220 متر، با هنر، باهنر

3 خوابهطبقه 2نوسازآسانسورسند ملکی
35٫500 میلیارد
رضا کبیر
مسکن ایران دلتا
10 نفر

مالک هستید؟

ملک‌تون رو به رایگان آگهی کنین و در معرض دید هزاران مشتری قرار بدین

ثبت رایگان آگهی