خرید، فروش و قیمت آپارتمان در تهرانپارس

فروش آپارتمان
56 متر، تهرانپارس، 220 شهید حاجیان

1 خوابهطبقه 420 سال ساختسند وکالتیشمالی
1٫280 میلیارد
10 میلیون وام

مشاورین این ملک

فروش آپارتمان
61 متر، تهرانپارس، تقاطع شاهد - سلیمانی

طبقه 1آسانسور
1٫770 میلیارد
متری 29٫020 میلیون
امیرحسین فدایی
آی هوم پردیس

فروش آپارتمان
72 متر، تهرانپارس، فلکه چهارم

2 خوابهطبقه 46 سال ساختآسانسورسند ملکی
2٫500 میلیارد
متری 34٫720 میلیون

مشاورین این ملک

فروش آپارتمان
136 متر، تهرانپارس، پارک پلیس

3 خوابهطبقه 419 سال ساختآسانسورسند ملکی
3٫800 میلیارد
متری 27٫940 میلیون

مشاورین این ملک

فروش آپارتمان
65 متر، تهرانپارس، تهرانپارس

1 خوابهطبقه 321 سال ساخت
1٫500 میلیارد
متری 23٫080 میلیون

مالک

مالک این ملک

فروش آپارتمان
49 متر، تهرانپارس، تهرانپارس

1 خوابهطبقه 113 سال ساختآسانسور
1٫150 میلیارد
متری 23٫470 میلیون

جوان

مالک این ملک

فروش آپارتمان
99 متر، تهرانپارس، نهرانپارس

2 خوابهطبقه 17 سال ساختآسانسور
3٫621 میلیارد
متری 36٫580 میلیون

مالک

مالک این ملک

فروش آپارتمان
102 متر، تهرانپارس، تهرانپارس

2 خوابهطبقه 313 سال ساختآسانسور
3٫500 میلیارد
متری 34٫310 میلیون

مالک

مالک این ملک

ملک موردنظرتون رو پیدا نکردین؟

کارشناسان 2نبش با همکاری شبکه‌ای از دفاتر املاک معتبر،
درخواست شما رو پیگیری می‌کنند.

فروش آپارتمان
48 متر، تهرانپارس، تهرانپارس

1 خوابهطبقه 53 سال ساختآسانسور
1٫730 میلیارد
متری 36٫040 میلیون

مالک

مالک این ملک

فروش آپارتمان
51 متر، تهرانپارس، تهرانپارس

1 خوابهطبقه 114 سال ساخت
1,070,000,000
متری 20٫980 میلیون

مالک

مالک این ملک

فروش آپارتمان
85 متر، تهرانپارس، تهرانپارس

2 خوابهطبقه 218 سال ساخت
1٫700 میلیارد
متری 20 میلیون

مالک

مالک این ملک

فروش آپارتمان
53 متر، تهرانپارس، تهرانپارس

1 خوابهطبقه 45 سال ساختآسانسور
1٫550 میلیارد
متری 29٫250 میلیون

مالک

مالک این ملک

فروش آپارتمان
65 متر، تهرانپارس، تهرانپارس

1 خوابهطبقه 5آسانسور
2 میلیارد
متری 30٫770 میلیون

مالک

مالک این ملک

فروش آپارتمان
102 متر، تهرانپارس، تهرانپارس

2 خوابهطبقه 3آسانسور
3٫870 میلیارد
متری 37٫940 میلیون

کاشفی

مالک این ملک

فروش آپارتمان
45 متر، تهرانپارس، تهرانپارس

1 خوابهطبقه 316 سال ساخت
800 میلیون
متری 17٫780 میلیون

رستمی

مالک این ملک

فروش آپارتمان
112 متر، تهرانپارس، تهرانپارس

2 خوابهطبقه 2آسانسور
4٫250 میلیارد
متری 37٫950 میلیون

مالک

مالک این ملک

فروش آپارتمان
80 متر، تهرانپارس، تهرانپارس

2 خوابهطبقه 44 سال ساختآسانسور
2٫750 میلیارد
متری 34٫380 میلیون

مالک

مالک این ملک

فروش آپارتمان
49 متر، تهرانپارس، تهرانپارس

1 خوابهطبقه 12 سال ساختآسانسور
1٫380 میلیارد
متری 28٫160 میلیون

حسینی

مالک این ملک

فروش آپارتمان
60 متر، تهرانپارس، تهرانپارس

1 خوابهطبقه 25 سال ساختآسانسور
1٫690 میلیارد
متری 28٫170 میلیون

مالک

مالک این ملک

فروش آپارتمان
74 متر، تهرانپارس، تهرانپارس

2 خوابهطبقه 26 سال ساخت
850 میلیون
متری 11٫490 میلیون

مالک

مالک این ملک

مالک هستید؟

ملک‌تون رو به رایگان آگهی کنین و در معرض دید هزاران مشتری قرار بدین

ثبت رایگان آگهی